Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1884. V současnosti má kolem 40 členů, v zásahové jednotce je patnáct z nich, patří mezi ně dokonce i tři ženy. Devět hasičů prošlo výcvikem k nošení izolačních dýchacích přístrojů.

Loni se hasiči například zúčastnili dvou profesionálních cvičení v Rakovníku pádu letadla do davu diváků a požáru v podzemním kolektoru v areálu výrobního podniku.

Jednotka, která má průměrně 25 zásahů ročně, je zařazena do skupiny JPOIII/I, což znamená, že do 10 minut po obdržení poplachu musí vyjet. Funguje to tak, že výjezdové jednotce po vyhlášení poplachu z operačního střediska zavolá systém Fireportal a oznámí jí vyhlášený poplach, zároveň systém posílá SMS s popisem události, to samé se tiskne a znázorňuje na monitoru v hasičárně. Tam je také informace pro velitele Petra Cajthamla, kolik hasičů potvrdilo, že dorazí.

Sbor spolupracuje s obcí například v podobě řízení kyvadlové dopravy během prací na komunikacích nebo při pořádání kulturních akcí.

Pavel Větrovec