Lidé svatého Floriána na rakovnickém okrese mají své místo po obou stranách řeky Berounky. Nejvýznamnějším sborem dobrovolných hasičů je na jednom z jejích břehů Sbor dobrovolných hasičů Roztoky.

Jedná se o sbor, který se bohužel nemůže pochlubit bohatou historií. Byl založen až v roce 1903 a z té doby mu zůstala jen jediná kniha zápisů.
Sbor nevlastní ani žádnou historickou stříkačku či výstroj a výzbroj. Jeho postavení bylo vždy dáno existencí velké průmyslové firmy v obci, která disponovala vlastní požární jednotkou. Obecní tak vždy hrála takzvaně druhé housle.

„Přesto naše předchozí generace byli vždy když to bylo potřeba platnými hasiči a vzorně se starali o techniku, která byla vždy skvěle připravena k okamžitému zásahu. Navíc se vždy starali i o společenský život v obci. Sbor dobrovolných hasičů Roztoky je sborem současnosti a doufáme, že i budoucnosti,“ zdůraznil starosta SDH Roztoky Vladimír Melč.

Novodobá historie se píše právě deset let, a to z toho důvodu, že v roce 1999 přišla do sboru nová, mladá generace, která záhy prokázala svoji kvalitu, odhodlání a touhu něčeho dosáhnout.

Jejich prvním vrcholem aktivní činnosti bylo mistrovské zvládnutí povodní v roce 2002. V následujícím roce byla požární jednotka obce zařazena do pohotovostního režimu a dosáhla svojí vycvičeností a vybaveností poloprofesionální úrovně. Dnes je jednotka požární ochrany složena ze tří čtyřčlenných družstev a zbytek do šestnácti doplňují náhradníci. SDH Roztoky má 39 členů, z toho je 6 žen. Věkový průměr členské základny je 39 let.

Kulturní činnost: pravidelně pořadatelsky nebo spolupořadatelsky (Regionální Masopust, Noc s Andersenem, Čarodějnice, Posvícenská pěkná, Plovoucí naděje), nepravidelně (oslavy okolních SDH).

Ostatní činnost: Dovoz vody (bazény, vodojemy atd.) nejezdíme na soutěže – není čas.

Největším problémem současnosti je nevyhovující stav hasičské zbrojnice. Vlastně to zbrojnice ani nikdy nebyla. Původně se objekt využíval jako cestářská bouda, která ještě pamatuje roztápění parních válců. „Naší snahou bylo tento objekt zbourat a na jeho místě postavit zcela novou budovu, která by sloužila nejen hasičům, ale i zdravotním záchranářům, kteří mají v naší obci od loňského roku své stanoviště. Na novou hasičárnu máme projekt, stavební povolení i chuť do práce. Chybí nám jen nezbytná finanční dotace bez které nelze stavbu zrealizovat,“ konstatoval Vladimír Melč.

O tom jaká bude budoucnost hasičů v Roztokách se rozhoduje právě letos. Bohužel první pokus na získání dotace na novou budovu integrovaného záchranného systému z prostředků Fondu rozvoje obcí a měst středočeského kraje byl neúspěšný. “A to i přesto, že jsme tento projekt měli velmi kvalitně zpracovaný. Je to velké zklamání a budeme ve shánění finančních prostředků snažit dál neboť chceme, aby naše budoucnost byla tak úspěšná jako minimálně v posledním desetiletí,“ uzavřel Vladimír Melč.

Jan Pokorný jednatel a kronikář SDH Roztoky: Činnost požární jednotky SDH obce Roztoky

Zásahová činnost: Jednotka je v rámci plošného pokrytí zařazena od r. 2003 do kategorie JPO II / 1 v pohotovostním režimu se stálou 24hodinovou službou jednoho družstva o 4 členech. Celkový počet členů jednotky je 16. Vyjíždí do 5ti minut od vyhlášení poplachu pomocí SMS zpráv na zásahy v obci i mimo její katastr s dojezdem do 10ti minut. Jezdí na likvidaci mimoř. událostí různých druhů. Vzhledem k zeměpisné poloze a vzdálenosti Rakovníka i Berouna likviduje 90% událostí jednotka sama, zbývajích 10% je ve spolupráci s ostatními jednotkami PO, ZZS nebo Policií ČR.

Požáry: jedná se především o požáry lesního a polního porostu, dopravních prostředků, rodinných domů a chat.

Dopravní nehody: převažují osobního automobily a motocykly (vyproštění osob a vozidel jako takových, prvotní zdravotnická pomoc, likvidace uniklých provozních kapalin, řízení provozu na komunikaci).

Žívelní pohromy: většinou se jedná o odstranění překážek provozu po větrných smrštích nebo likvidaci následků přívalových dešťů.

Technické havárie: odstraňovaní překážek provozu na silnicích a železničních tratích (stromy, sloupy). Vyhledávání osob, likvidace obtížného hmyzu, kdy využíváme speciální obleky.

Taktická a prověřovací cvičení: většinou ve spolupráci s HZS stanicí Rakovník na různá témata.

Součástí náplně práce členů jednotky je i údržba a opravy svěřené techniky a zbrojnice (čím dál více) a samozřejmě i pomoc obecnímu úřadu, ostatním organizacím v obci i spoluobčanům.

Školení a výcvik: kromě pravidelných školení a taktických cvičení se členové jednotky účastní pravidelně 4x ročně výcviku v dýchacích přístrojích, 1 - 2x ročně výcviku na divoké vodě, 2 - 3x výcviku pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Několik členů má zkoušky na používání motorových pil, na plnění závěsných bambivaků pod vrtulníkem, pokládání norných stěn atd.

Technické prostředky a vybavení: jednotka je vybavena jednou CAS 32 T 148, jedním DA Avia 31.1K a přenosnou motorovou stříkačkou PPS 12. Co se týká dalších technických prostředků, má k dispozici 2 motorové pily, elektrocentrálu, plovoucí čerpadlo, osvětlovací soupravu, raftový člun s příslušenstvím, soupravu na odchyt a likvidaci nebezpečného hmyzu, prostředky pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou a evakuační vakuová nosítka s dalším zdravotnickým materiálem.

Co se týká osobní výstroje, všichni členové jsou vybaveni lehkým i těžkým zásahovým oděvem, přilbou Gallet, zásahovou obuví a rukavicemi. Jednotka disponuje dvěma oděvy na obtížný hmyz, sedmi neoprenovými kombinézami s příslušenstvím pro práci ve vodě.

Co jednotku trápí?

a) Stav stávající hasičské zbrojnice (stáří cca 150 let – částečná rekonstrukce v roce 1975. Není zde voda, odpad, topení (vytápení pouze prostoru cisterny 2 akumulačními kamny). Provizorní šatna v podkroví neodpovídá základním hygienickým požadavkům. Stavební součásti (střecha, stropy, podlaha) v havarijním stavu – nutná demolice.

b) Stav a stáří základní techniky – CAS 32 T 148 z roku 1975 – značná koroze vnějšího oplechování, několikrát oprava děravé nádrže – nutná repase nebo nové vozidlo – finance.

Jan Pokorný, jednatel a kronikář SDH Roztoky

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE.