Sbor dobrovolných hasičů ve Třtici byl založen v roce 1884.

Historie

Tento termín potvrzují i údaje v kronikách okolních sborů, jako jsou účasti na různých akcích či oslavách a nakonec i údaje v evidenci okresního sdružení.

Podle časopisu Český hasič měl v roce 1885 sbor 30 členů.

Už v roce 1905 měli hasiči ve Třtici hasičskou zbrojnici. Byla postavena z bývalé pastoušky v čísle popisném 30.

V roce 1911 si hasiči vylepšují kroj o čamary. Ve sboru je celkem 54 členů, ale pouze 14 činných. Současný starosta SDH Třtice Pavel Ryba konstatoval: „Tento problém se ve sboru ostatně řeší každoročně.“

Tradicí se stává hasičský ples. Máje pořádají hasiči pouze nárazovitě a takto vydělané peníze používají většinou na doplnění čamar, neboť počet členů se neustále mění.

Náročný je rok 1935, na který byly odloženy oslavy 50. výročí vzniku sboru. „Jsou starosti se slavnostním oblečením. Helmy tehdy zakoupil továrník ze Slatiňan, na obuv přispěl obecní úřad částkou 500 korun. Celým oslavám dominuje akt předání motorové stříkačky zakoupené však již v roce předchozím,“ cituje z kroniky Pavel Ryba.

Válečné roky činnost sboru komplikují. Jednak je zapotřebí přísná evidence výzbroje a výstroje, dále musí být na každou akci včas podána žádost, aby se vůbec mohla konat. Přesto se kromě tanečních zábav, kterých překvapivě přibývá, konají i další aktivity – především divadelní představení.

Poslední zápis v kronice je z 29. ledna 1941. Následuje dlouhá přestávka, kdy o činnosti hasičských dobrovolníků není nic známo. „Snad jen to, že od roku 1953 jsou dobrovolné hasičské sbory přejmenovány na Svaz požární ochrany a hasičům se nově říká požárníci,“ doplnil Pavel Ryba.

Druhá dochovaná kniha začíná zápisem ze dne 28. dubna 1955. „Jenže již tento rok začíná řada problémů, které se dle dochovaných zápisů táhnou se sborem další desítky let,“ zdůraznil Pavel Ryba.

Důležité je, že v roce 1965 byla v obci postavena nová hasičská zbrojnice. Sbor v té době vlastní požární automobil Tatra 805. „Stavbou zbrojnice chtěl MNV situaci ve sboru uklidnit a přimět nové členy k větší aktivitě. Toto se podařilo a v roce 1974 přibyla k hasičskému autu i nová motorová stříkačka ve vlastním přívěsu. Největší ránu do historie našeho sboru zasadil prodej sice zastaralé, ale pořád provozuschopné Tatry 805 v osmdesátých letech minulého století. Od této doby přestal sbor vyvíjet jakoukoli činnost až upadl do naprosté nečinnosti,“ pokračoval dále Pavel Ryba.

Funkčnost sboru se podařilo obnovit až v roce 1999. Zpočátku neoficiální pokusy s pořádáním kulturních akcí vedly až k řádnému obnovení činnosti, ke kterému došlo 1. září roku 2000 po registraci u českého statistického úřadu.

Od tohoto data zastával funkci starosty Augustin Houda a velitelem byl Roman Fejfar. „Práci jsme začali vyklizením a vymalováním požární zbrojnice, ve které nám zůstala jedna požární stříkačka v přívěsu PPS 12 a jedna přenosná PS8. Obě v provozuschopném stavu. V roce 2001 se nám naskytla příležitost koupit starší požární automobil. Slovo starší je asi trochu nadnesené. Pravdou je, že už tehdy patřila naše Máňa mezi nejstarší členy sboru. Po drobné rekonstrukci a novém kabátu spolehlivě slouží dodnes a doufáme, že ještě nějakou dobu bude,“ popsal Pavel Ryba.

Současnost

Z kulturních činností se podařilo hasičům ve Třtici udělat tradici v pravidelném pořádání Staročeských májů a Plážových zábav na Bucku. „Stejně, jak vše dostává svých změn, ani tato naše tradice nevyšla bez úhony. Máje jsme pro nezájem místních děvčat úplně zrušili a z plážové zábavy se stala letní zábava na hřišti pořádaná pravidelně v měsíci červenci,“ pokračoval Pavel Ryba.

Od posledních voleb, které se konaly roku 2005 zastává funkci starosty sboru Pavel Ryba a velitelem je Pavel Kořán.

Mladí hasiči

Při oslavách 120. výročí před pěti lety byl založen kolektiv mladých hasičů. Snahou a pílí velitele se tento kolektiv pomalu rozrůstal a zdokonaloval. „Přes počáteční nevyzrálost se mladí hasiči přenesli docela rychle, utvořili si skvělou partu až se stali pýchou našeho sboru,“ dále zdůraznil Pavel Ryba.

V říjnu 2004 se zúčastnili své první soutěže ,, Hry Plamen“ ve Slabcích. První závod a hned 4. místo.

Rok 2005 začal naší účastí na závodě požárních útoků ve Zbečně a 3.místem. „V květnu jsme jeli na Plamen na Rudu. Tady se projevila naše nezkušenost. Dvanácté místo bylo pro nás zklamáním. Podzimní kolo hry Plamen se konalo v Kolešovicích a dopadlo ještě hůř: Byli jsme poslední,“ zavzpomínal Pavel Ryba.

Rok 2006 – na výroční schůzi byli vyhlášeni nejlepší mladí hasiči: Jakub Vejražka, Vašek a Honza Urbanovičové. A na jaře se začalo opět závodit. Koncem dubna požární útoky ve Zbečně a v květnu 4. Kolo hry Plamen v Novém Strašecí. Bohužel opět poslední. V létě jsme měli ukázku v Pecínově. A v říjnu 1. Kolo hry Plamen v Olešné. Umístění opět nic moc 15.

Rok 2007 - začínáme opět ve Zbečně požárními útoky. Umístění průměrné. V tomto roce odešli první mladí hasiči do důchodu ke starším a nastoupila nová třtická generace. Ta se poprvé předvedla na II. Kole hry Plamen v Rynholci. A napoprvé 12. místo. „To vůbec nebylo špatné. Na podzim se konalo 1. Kolo hry Plamen v Řevničově. Už jsme mohli sestavit dvě družstva : mladší a starší,“ popisoval Pavel Ryba. Mladší skončili třetí, starší desátí. A po dlouhé době úspěch.

Rok 2008 - rok začal výroční schůzí, kde byli vyhlášeni nejlepší mladí hasiči za uplynulý rok: Marek Rosembaum, František Kořán, Lukáš Mrázek. Mladí hasiči si slíbili, že budou bojovat o to nejlepší umístění a pilně trénovat. Požární útoky ve Zbečně byly zahřívací závody: mladší – druhé místo, starší šesté místo. V květnu se konalo 2. kolo hry Plamen v Zavidově. A to už byl velký úspěch – mladší družstvo – první, starší družstvo deváté místo.
Podzim loňského roku patřil Třtici. 1. Kolo hry Plamen se konalo ve Třtici na Bucku. V domácím prostředí se dařilo. Mladší skončili na 2. místě a starší na 3. místě! V prosinci proběhla výroční schůze mladých hasičů, kde opět byli vyhlášeni nejlepší mladí hasiči: Marek Rosembaum, Jana Svobodová, Lukáš Mrázek. Velitelé: Pavel Kořán a Pavel Ryba.

Rok 2009 - tradičně netradiční první závody požárních útoků ve Zbečně. Ke konci května se konalo 4. kolo hry Plamen v Heřmanově a největší úspěch třtických mladých hasičů!! Mladší skončili celkově druzí a starší celkově třetí!

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE