Sbor dobrovolných hasičů (SDH) ve Třtici byl založen v roce 1884 třiceti zakládajícími členy. Už v roce 1905 byla vystavěna hasičská zbrojnice a v roce 1934 do ní zakoupena první motorová stříkačka od firmy Smékal.

V sedmdesátých letech minulého století zažil sbor částečný úpadek, ale díky nadšení několika obyvatel se podařilo činnost obnovit. Postupem času se podařilo ve sboru založit kolektiv mladých hasičů, který se již několik let pravidelně zúčastňuje soutěží mladých hasičů okresu Rakovník.

Sbor má v současné době 80 členů. Starostou sboru je Pavel Ryba a velitelem Pavel Kořán. Kromě práce s dětmi patří do aktivit sboru také požádání různých kulturních akcí, z kterých nejvýznamnější v letošním roce budou 135. oslavy výročí založení sboru.

Jednotka SDH obce Třtice má 14 členů, kteří mají k dispozici požární automobil CAS 25. Vybaveni jsou rovněž pomocnou technikou: plovoucím čerpadlem, elektrocentrálou, kalovým čerpadlem, vysavačem hmyzu a motorovou pilou. V roce 2018 vyjížděla jednotka k devíti mimořádným událostem, požárům i vichřicím.

Pavel Ryba