Je to téměř 125 let, kdy se předkové v Lužné rozhodli založit novou organizaci, sbor dobrovolných hasičů. Zakladatelé hasičského sboru již dávno nežijí, ale mají ve svých vnucích a pravnucích pokračovatele díla, které před téměř stopětadvaceti roky započali a na které jsou luženští hasiči právem hrdí.

Původní hasičská zbrojnice byla u hřbitova, kde stávala kovárna. Současná budova hasičské zbrojnice bývala pastouška a někdy kolem roku 1924 se přistavěla kůlnička. Bohužel ta vyhořela, a tak nezbývalo nic jiného, než postavit novou hasičskou zbrojnici. Úprava zbrojnice byla na začátku 60. let, kdy se zvedlo poschodí, zřídila se klubovna a menší sklad.

Hasičský sbor se v současné době nejvíce věnuje mládeži. V Lužné funguje dětský hasičský sbor, který je velmi úspěšný. Nyní je v dětském hasičském sboru něco kolem třiceti dětí do osmnácti let. Působí zde děti jak školního věku, tak i děti, které ještě nechodí do školy.

Po dlouhé době se podařilo postavit také družstvo dorostenek. Děti se zúčastňují soutěží, do které patří i hra Plamen, ve které jsou populární. „Po podzimním kole byl branný závod, v kategorii přípravky jsou zatím na třetím místě, v kategorii mladších jsou na prvním místě, v kategorii starších také na prvním místě. Jednotlivec dorostenec tu soutěž vyhrál. Družstvo dorostenek také zvítězilo,“ řekl starosta hasičů Miloslav Hegr.

Každý rok se pořádá pro mladé hasiče Luženská šedesátka. V loňském roce se této akce zúčastnilo 113 závodníků. „V letošním roce závodilo sto osm dětí. Za své výkony samozřejmě dostávají ceny. Tato akce je finančně a hlavně organizačně náročná. Koná se vždy na hřišti Sparty Lužná. Je tam dráha, kterou jsme tenkrát dělali pro školu, takže ji využíváme,“ shrnul Miloslav Hegr.

Co se týká ostatní činnosti hasičů, každé pondělí v měsíci se pořádá výborová schůze. Hasiči pořádají každý rok v únoru ples. Je to pro ně veliká událost a na bál chodí lidé i z ostatních obcí, tato akce je velmi vyhlášená.

Technika a hasičská zbrojnice patří obci. Vše spravuje hasičská jednotka. Luženští hasiči mají nové zásahové vozidlo. Dále je jednotka vybavena dýchacími přístroji, třemi přenosnými stříkačkami, plovoucím čerpadlem, elektrickými nůžkami a dalšími potřebnými nástroji.

Sbor dobrovolných hasičů v Lužné je zařazen do Jednotky požární ochrany 2. V současné době má zásahová jednotka devatenáct členů. „Jednotka se pravidelně schází. Během roku máme něco kolem šedesáti výjezdů. Hasiči vyjíždí také podle dispozic záchranného sboru v Kladně,“ uvedl Miloslav Hegr.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE