Ve Chvojkovském mlýně v Podbořánkách se sešlo sedmatřicet vedoucích mládeže z okresu Rakovník k pravidelnému vzdělávacímu kurzu.

Cílem kurzu je připravit vedoucí na práci s mládeží, předat si zkušenosti, probrat nové nápady na akce a vzájemně se inspirovat. Taková setkání jsou důležitá také pro předání organizačních informací, novinek v administrativě spolku či možností získávání finančních prostředků z nejrůznějších dotací.

Velmi povedená přednáška byla na téma práce s dětmi s ADHD, ADD, vývojovou dysfázií nebo poruchou autistického spektra. Následoval blok venkovních pohybových aktivit plný tipů pro další práci vedoucích. Nechybělo probrání jednotlivých disciplín hry Plamen a soutěží dorostu. Zábavné bylo také velikonoční tvoření. Celý kurz byl uzavřen praktickou, písemnou a ústní zkouškou.

Vedoucí mládeže mají podle Směrnice o činnosti kolektivů mladých hasičů povinnost vzdělávacím kurzem projít, získat tak některý z kvalifikačních stupňů, a pak se nejméně jednou za dva roky zúčastnit kurzu znovu.

Jaroslava Čečrdlová