Vesnice Milý na pomezí Rakovnického, Kladenského a Lounského okresu s 208 obyvateli a třicítkou „lufťáků“ se osamostatnila pár let po sametové revoluci. Místní se těšili, že konečně budou mít svoji samosprávu a hospodařit s vlastními penězi. Rozpočet okolo čtyř milionů korun ročně není mnoho, ale při troše šikovnosti se dá zajistit pro obec lecos. V posledních dvou dekádách navíc dopadaly volby ve vsi téměř stejně a bývalý starosta Zdeněk Kvasnička měl po celou dobu u místních absolutní důvěru.

Tím nepochopitelné bylo zjištění, když nové vedení obce, které usedlo na radnici po posledních volbách, našlo téměř prázdnou pokladnu a dluh na neuhrazených fakturách ve výši téměř 9,5 milionu korun. Ačkoli si bývalý starosta, na první pohled skromný člověk, nežil na vysoké noze a aktuálně bydlí na ubytovně ve Slaném, za jeho působení v čele Milého zmizelo navíc z účtu obce neznámo kam dalších bezmála 10 milionů korun.

Okresní soud v Rakovníku proto bývalého starostu Zdeňka Kvasničku poslal zjara letošního roku na čytři roky za mříže. Rozsudek je přesto stále nepravomocný a bývalý starosta, stejně jako žalobce si ponechali lhůtu na odvolání. „Využiju možnosti odvolání. Nebylo to tak, že bych peníze sebral najednou, rozpustilo se to během těch dvaceti let.  Zkrátka jsem ujel. Nehrál jsem automaty, nekupoval drahá auta ani domy. Je mi to líto,“ řekl Kvasnička.

Jak potvrdil mluvčí rakovnického soudu a předseda senátu Marcel Lehečka: „Obžalovaný učinil prohlášení viny, jež bylo soudem přijato. Byl uznán vinným plně ve smyslu podané obžaloby a byl mu uložen jednak úhrnný nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání čtyři roků se zařazením pro jeho výkon do věznice s ostrahou a jednak i trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce a zaměstnání ve státní správě a samosprávě v trvání pěti roků. Současně byl bývalý starosta Kvasnička zavázán k náhradě obci způsobené škody ve výši 9,6 milionu korun."

„Nikdo jsme to nedokázali pochopit, ale je to tak. Převzali jsme zadluženou obec. Naštěstí nám z nejhoršího pomohl kraj bezúročnou půjčkou ve výši 10 milionů korun, kterou budeme dalších deset let splácet. Bez této pomoci bychom nemohli ve vsi udělat vůbec nic. V obci bylo těsně před volbami realizováno 50 domovních čistíren odpadních vod, ale dílo nebylo zcela dokončené a bez finanční podpory bychom se při jejich dokončení neobešli," vysvětlil současný starosta obce Milý Ondřej Machek.

"Mrzí mě, že nemůžeme uskutečnit ani další investiční akce, které by obec velmi potřebovala. Jednou z nich je i místní veřejný vodovod, který stárne a o závady není nouze, ale snažíme se ho udržovat v provozuschopném stavu, jak je jen možné. Aktuálně jsme zásobováni vodou ze sousední Srbče, ale rádi bychom v budoucnu využívali vodu z našeho vlastního obecního vrtu. Projekt je rozpracovaný, ale nemáme bohužel dostatek peněz na to, abychom ho mohli spolufinancovat a požádat o dotaci. Napojení vrtu na veřejný vodovod a stavba nové úpravny pitné vody je otázkou šesti až sedmi milionů korun. S tím, že bychom se odcizených peněz dočkali, ani nepočítáme. Bývalý starosta u soudu totiž navrhl, že by svůj dluh mohl splácet po 200 korunách měsíčně." dodal Machek.

Aktuálně v obci není ani obchod a je snahou udržet v provozu jedinou hospodu, lépe řečeno, obecní klub. I tak má současný starosta Machek chuť do práce. „Neklesáme na mysli, jednou se z toho určitě dostaneme. V Milém žiji skoro třicet let, narodily se mi tu dvě děti a rád bych, abychom mohli být na naši obec hrdí a byla příjemným místem k životu i rekreaci. Udělám vše pro to, aby přežila a mohla se znovu rozvíjet,“ uzavřel Machek.