„Gymnázium dostalo od Komerční banky sponzorský dar a hlavně díky němu se může konat na Tyršově koupališti program, který by měl mít podobu sportovního klání spojeného s programem kulturním. Měli jsme totiž v úmyslu znovu obnovit divadelní Soubor uměleckého přednesu, který na gymnáziu vedl profesor Zdeněk Brůžek, a chtěli jsme hrát v divadélku, které je v parku. Protože tam už je ale obsazeno, hledali jsme jiný prostor. Uvažovali jsme o tělocvičně nebo sálku hudební školy, protože jsme chtěli předvést program, který jsme už na škole dělali v červnu, ale nyní i pro rodiče a veřejnost - v rámci oslav. Pan ředitel nakonec přišel právě s návrhem Tyršova koupaliště, a tak jsme všechno začali dávat dohromady. Samozřejmě neumluvíme celý prostor koupaliště, proto postavíme jeviště, které bude ohraničeno dozvukem, bude to tedy jakési divadlo v přírodě. Návštěvníci uvidí jednak čtyři hry právě znovuobnoveného Souboru uměleckého přednesu, pak ale také aerobic apod., který má na starosti kolegyně Gabriela Honsová, a sportovní utkání, která budou zřejmě organizovat profesoři Pavel Knap a Norbert Kremmer.

Dvacátého

Celý program bude současně generální zkouškou pro následující den - 20. září a akademii, která bude probíhat v duchu sportovním, hudebním a asi nejvíce tanečním. Při nahlédnutí do programu je totiž jasné, že spojujícím článkem akademie budou lidé, kteří se věnují společenskému tanci. Předpokládáme, že celá akademie bude trvat minimálně hodinu. Já pevně doufám, že se bude divákům líbit, protože opravdu vybíráme ta nej nej vystoupení, která proběhla např. už v rámci vánočních besídek a nejvíce se líbila. Bylo tu totiž už několik návrhů, že by se vánoční akademie gymnázia měly konat i pro rodiče a veřejnost, bohužel na to ale nejsou prostory. Někdy tam jsou ale obrovské nápady, které zazní jen jednou, a je to škoda. Máme ale spoustu studentů, kteří se věnují zájmovým uměleckým činnostem i mimo školu, chodí do hudební školy, na country tance a další a právě těm bychom tu rádi dali prostor, je to ostatně reprezentativní záležitost školy.

AUTOR: Petronila Schelingerová