22. 10. 1975 dosedla po průletu atmosférou planety Venuše sovětská kosmická průzkumná sonda Veněra 10, která spolu s Veněrou 9 provedla průzkum planety.
Modul dosedl asi 2200 km od modulu Veněry 9. Sonda po přistání zahájila přenos dat včetně panoramatického snímku místa přistání. Vysílala 65 minut a pak byla aparatura vypnuta dálkovým povelem. Sonda naměřila v místě přistání tlak asi 9,02 MPa, povrchovou teplotu 465°C a rychlost větru od 0,8 do 1,3 m/s.


22. 10. 1975 dosedla po průletu atmosférou planety Venuše sovětská kosmická průzkumná sonda Veněra 9, která spolu s Veněrou 10 provedla průzkum planety. Před vlastním oddělením sondy od hlavní lodě došlo k ochlazení přistávacího modulu na -10°C. Během sestupu byla prováděna vědecká měření a průzkum oblačných vrstev po dobu asi 20 minut. Ve výšce 50 km nad povrchem byl padákový systém odhozen a modul byl brzděn ve volném pádu hustou atmosférou planety.
Asi 2 minuty po přistání již sonda zahájila přenos dat (včetně panoramatického snímku místa přistání) do řídícího střediska. Vysílala 53 minut. Sonda naměřila tlak asi 8,8 MPa, povrchovou teplotu 485°C a rychlost větru od 0,4 do 0,7 m/s. Mezitím orbitální část družice (první umělá družice Venuše) prováděla další vědecká měření. Orbitální část ukončila svoji činnost 22. 3. 1976 po 46 obězích.


24. 10. 1601 zemřel v Praze Tycho Brahe, dánský šlechtic a věhlasný astronom. Prováděl významná astronomická měření v dobách, kdy ještě neexistoval dalekohled. Na nabídku císaře Rudolfa II. roku 1599 přijel do Prahy a strávil zde poslední dva roky svého života. Neztotožnil se s Koperníkovo heliocentrickou soustavou, ale vytvořil svůj vlastní kombinovaný systém, který byl kombinací geocentrické a heliocentrické soustavy.
V jeho soustavě obíhají planety již kolem Slunce, ale Slunce i s planetami obíhá geocentricky kolem Země. Tycho Brahe kromě jiného pozoroval supernovu v roce 1572 v souhvězdí Cassiopei i planetu Mars. V Praze působil na dvoře císaře Rudolfa II. Je pohřben v Týnském chrámu na Staroměstském náměstí.


25. 10. 1877 narodil se Henry Norris Russell, americký astronom. Zabýval se astrofyzikou a vývojem hvězd. Rozpracoval myšlenku E. Hertzsprunga o vztahu mezi určitými veličinami během vývoje hvězd a převedl ji do grafické podoby, které říkáme Hertzsprung-Russellův diagram (HR-diagram).
Tento graf vyjadřuje vztah mezi povrchovou teplotou (nebo barvou) a absolutní jasností hvězdy. V roce 1929 z rozboru ekvivalentních šířek spektrálních čar Slunce zjistil jeho chemické složení. Tuto metodu rozšířil na řadu jiných hvězd. Zemřel 18. února 1957 v Princetonu.


30. 10. 1981 start sovětské sondy Veněra 13.
1. 3. 1982 orbitální část prolétla okolo Venuše a téhož dne přistávací modul přistál na jejím povrchu na ploché planině s plochými kamennými deskami vystupujícími z písečného povrchu. Na palubě sondy byly kromě jiného namontovány dvě barevné panoramatické kamery, které snímaly okolí místa přistání, penetrometr, který měřil charakteristiku půdy a vyhodnocovací zařízení, které provádělo chemickou analýzu.
Analýzou byly zjištěny na povrchu planety horniny podobné čediči s vysokým obsahem draslíku. Sonda pracovala na povrchu Venuše po dobu 127 minut.