„Při takovém počasí bych v to ani nedoufal. je to bezvadné. Na otázku, zda tu dnes někoho postrádám, bych odpověděl, že je mi líto, že už tu nemohu vidět řadu olympioniků, kteří již bohužel nežijí, a kteří si tuto vzpomínkovou akci na počest mého bratra Oty Pavla nikdy nenechali ujít,“ řekl v sobotu u branovské sokolovny Hugo Pavel. Zájem o Pochod krajem Oty Pavla projevili letos také televizní zpravodajové (na fotu je Hugo Pavel v obležení novinářů).

„To počasí nás letos pozlobilo, ale jsem rád, že přesto všechno klaplo. Velký podíl má na tom i sedmatřicet sponzorů. Bez jejich pomoci by naše malá obec tak významnou a náročnou akci nemohla v žádném případě pořádat,“ zdůraznil v závěru pietního aktu u pamětní desky spisovatele Oty Pavla na branovské sokolovně starosta obec František Štiller. Další informace z letošního pochodu naleznete na straně 9 dnešního vydání deníku.