Dostala název „Pangrác – dvě generace".

A proč dvě generace? Vedle známých sochařských prací Miroslava Pangráce st. jsou zde totiž vystaveny také obrazy Miroslava Pangráce ml. – Gráce, který se věnuje moderní abstraktní malbě. Úvodního slova se ujal ředitel Rabasovy galerie Rakovník Václav Zoubek. Vyzdvihl jak dílo rakovnického sochaře, tak i jeho vztah k Rakovníku. Neopomněl také pohovořit o díle jeho syna.

Vrcholem setkání byl pak křest Pangrácových deníků rakovnické autorky Lenky Pelcové.

Václav Zoubek k dílu Miroslava Pangráce st. řekl: „Soustavně se věnoval především sochařskému portrétu, ve kterém dosáhl takové kvality a osobitosti, že se stal nepřehlédnutelným reprezentantem naší národní kultury na řadě výstav doma i v zahraničí."

Díky své pověsti získal mnoho oficiálních zakázek, jeho díla zdobí Národní divadlo a Panteon Národního muzea v Praze, ale i hrob skladatele národní hymny Františka Škroupa v Rotterdamu.