Hru s dětmi nazkoušela profesorka Iva Vachková. Vychází z povídky Edgara Alana Poea Maska červené smrti. Pandemie moru již dlouho plení zemi, dosud žádná morová rána nebyla tak obludná, padla mu za oběť již polovina říše.  Divačka Jana Jirásková nastínila: „Princ Prospero si prozíravě přichystal azyl, kde se hodlá ukrýt. Vypraví se do odlehlého kláštera i s početným doprovodem zdravých přátel, rytířů a dvorních dam." 

Klášter byl vybaven zásobami, takže byl schopen čelit venkovnímu šílenství za jeho zdmi, aniž by se osazenstvo uvnitř znepokojovalo. Princ pamatoval i na všelijaké radovánky, najal komedianty, hudebníky, atd. Koncem pátého či šestého měsíce uspořádal princ pro svých tisíc přátel velkolepý maškarní ples, zatímco venku zuřil mor v plné intenzitě… přesto smrti neušel on, ani jeho přátelé. „Musím dodat, že hra na nás silně zapůsobila. I když se jednalo o vážný námět, ohlas diváků byl velmi příznivý," dodala Jana Jirásková.