„Minulý týden přijeli kolegové postavit pec, ve čtvrtek ráno začali vysoušet a od večera pražili rudu, takže návštěvníci mohli poprvé spatřit experimentální archeologii naživo,“ přiblížila archeoložka a zástupkyně ředitelky rakovnického muzea Kateřina Blažková.

Nápad vzešel z loňské akce na Komenského náměstí, kdy lidé ze společnosti Cernunnos předváděli ukázky kovolitectví. „Když poté viděli v muzeu jeden z našich nálezů – plastiku lidského obličeje ze Mšece, zalíbila se jim a chtěli zkusit odlít repliku. Ta se zase zalíbila mně a tak jsme se dohodli, že když nám ji dají, my jim za to připravíme dobrou rudu, dřevo a uhlí a budou si moci u nás vytavit železo v replice keltské pece,“ vysvětluje Kateřina Blažková.

Návštěvníci novostrašeckého muzea kromě sledování pražení a tavby rudy a následného otevření pece, mohli vyzkoušet některé z deseti keltských stanovišť, která byla rozprostřena v okolí novostrašeckého kostela. Nechyběly opět oblíbené hry jako galský souboj, přetahování provazem, souboj na kládě, zatloukání hřebíků či hod břemenem. Sdružení LaternArt předvádělo ukázky keltských zbraní, zbroje, šperků, ale i řemesla.

V budově novostrašeckého muzea byla k vidění k danému tématu výstava s ukázkou originálních keltských železářských výrobků ze sbírky Oblastního muzea v Lounech a Muzea T. G. M. Rakovník.