Jelo se na kolech, po Berounce na lodích a také na koních. Celá cesta začala ve Lubné v úterý a skončila včera odpoledne na hradě Křivoklátě.
Během cesty po třinácti obcích Rakovnicka se hejtman Petr Bendl a další jeho spolupracovníci setkávali s představiteli jednotlivých obcí, kudy cesta putování vedla, besedovali s občany o palčivých tématech dneška.


„Vemte si třeba takový TOS, za komunistů se tu vyráběly stroje, které konkurovaly tehdejšímu Západu. Pak se výroba převedla na Slovensko a dnes tento podnik krachuje. A pak se můžeme divit, že učiliště sice vyprodukuje řadu vyučených strojařů, ale žádného pro TOS. Každý jde tam, kde má možnost vydělat si, a to tady není,“ uvedl jako jeden z příkladů problematiky Rakovnicka občan Panošího Újezda Zdeněk Kubla.

Právě zaměstnanost lidí regionu a platy, ať už v průmyslu nebo zemědělství, bylo jedno z nejčastěji probíraných témat. Mluvilo se také o komunikacích, odpadech, volnočasových aktivitách obyvatel nebo třeba o větrných elektrárnách.
V podobném duchu se neslo i první oficiální setkání se starosty obcí regionu, které se uskutečnilo v Týřovicích, kam se kromě dvaadvaceti představitelů obcí z Rakovnicka dostavili například i zástupci organizací starajících se o silnice.


Úterní večer pak po dojezdu do Roztok patřil tradičnímu Hejtmanskému večeru. Tisícovce posluchačů z pódia zazpívaly legendy české folkové scény, jakými jsou například Wabi Daněk s Milošem Dvořáčkem, Žalman a spol., Samson Lenk, ale také hejtman Bendl neváhal zahrát a zazpívat několik písniček ze svého alba, jehož prodej podporuje dětské domovy v kraji.
„Dnes je tak krásný den, že opravdu nechci pracovat,“ odpověděl hejtman na pódiu na jednu z otázek moderátora Zdeňka Vrby. Přesto ale znovu vzkázal publiku, že na svůj slib „udělat něco“ s hradem Týřovem nezapomněl a společně s odborníky připravují vše k tomu, aby pozůstatky nikdy nedobytého hradu českých králů byly zachovány i pro další generace.


Ve středu pak vyměnili putovatelé po Rakovnicku sedlo kola a lodě za sedlo koňské. Ještě, než se vyjelo, proběhlo pracovní setkání se starosty okolních obcí na téma dalšího rozšiřování koňských stezek a rozvoje cestovního ruchu na Rakovnicku.
Jejich cesta tentokrát vedla z Nového Domu do Křivoklátu, kam pod hradby stejnojmenného hradu dorazili odpoledne. Doprovod jim dělaly děti z Dětského domova Nové Strašecí, které se v krásném slunečném dni projely v povoze za koňským dvojspřežím. Na hradním nádvoří je už očekával kastelán Luděk Frencl a šermířsko – divadelní představení.
„Já jsem se přímo zúčastnil jen prvního dne putování na kolech a na kanoích. S kolem si rozumím, i když se musím přiznat, že především kancelářská práce na hradě mi trochu ubrala sil, ale na lodích jsem před lety jezdil závodně a jízdě po Berounce jsem prostě nemohl odolat,“ svěřil se křivoklátský kastelán, který také přiznal, že ve středu už musel přímo na hradě pečlivě připravit závěr cesty.