Jako by obě saxofonistky Barbora Bulantová a Tereza Šváchová, tušily, že tvorba malíře Jiřího Hauschky nabrala současný směr ve Velké Británii, zahrály na své altky s chutí Mango Walk a Calico and Blue Jeans, a navodily tak pro zahájení výstavy „Siločáry krajiny“ Václavem Zoubkem tu správnou atmosféru.

Hauschku ve Velké Británii zaujalo hnutí „stuckismus“, „usilující o obnovu pozic malby v konfrontaci se sílícími konceptuálními tendencemi“ a do Anglie se čas od času pro inspiraci vrací.

Častým motivem jeho barevně střídmých obrazů je les, ale také moderní město, klidná jezerní hladina, moře. Umělce přitahují silnice a cesty, koleje, ony spojnice mezi městy a krajinou, svoje neodmyslitelné místo v obrazech nalezne i strůjce všeho světského hemžení, tvoření i bourání – člověk.

Jak ve svém úvodním projevu uvedla Rea Michalová, „Jiří Hauschka vidí svět v mollové tónině. Ale protože je optimistou, potemnělý svět jeho obrazů není smutný, je prostoupen zvláštní tenzí, která stimuluje vnitřní síly člověka“. V mnoha směrech objevná výstava pražského výtvarníka, člena skupiny „The Prague Stuckists“, je otevřena v Nové síni Rabasovy galerie pod Vysokou bránou.

AUTOR: IVO MIČKA