Ještě než starosta města Zdeněk Nejdl prohlásil Francouzské dny za zahájené, poděkovala jejich iniciátorka a organizátorka, ředitelka městské knihovny Milena Křikavová, za pomoc a vyčarované prostory Rakovnické galerie a její ředitel Václav Zoubek přislíbil aktivní spolupráci i do budoucna: „Zapojíme se, vytvoříme společenství, dokonce s vlastním příspěvkem,“ řekl.

Burgundsko
S Burgundskem se návštěvníci pondělního včera setkali hned několikrát. Franc Rousselet je seznámil s již šestnáctiletým Zastoupením Burgundska v Praze, s hojně využívanou nabídkou studia pro české studenty, s partnerstvím se Středočeským krajem na poli ekonomickém i kulturním. „Chceme, aby Burgundsko bylo známé nejen v Praze, ale v celém kraji. Přijeďte do Burgundska. Dobře se tam najíte, máme dobré víno a množství památek,“ pozval na návštěvu.

Burgundsku je také věnována černobílá fotografická výstava přítomného Jeana-Claude Couvala. Jde o fragmenty architektury, přírodu, prostá stavení, místa, v nichž se pohyboval, žil a o kterých psal již zesnulý francouzský básník André Frénaud. Ukázky jeho tvorby v originálu i překladu pak tvoří součást výstavy. Kdo jiný by o životě tohoto velikána francouzské poezie mohl pohovořit zasvěceněji než současný poeta tohoto líbezného kraje Pascal Commére. A právě jeho verše přednesené samotným autorem přenesly diváky do druhé části večera. Zní melodická franština, následuje překlad z úst tvůrce překladu docenta Dvorského.

Dny Francie jsou letos opravdu bohaté a po Rabasově galerii se přenesou do celého města – Kulturního centra, DDM, muzea, Tylova divadla, do restaurantu U Madly a pochopitelně do městské knihovny. Zazpívat přijedou Jiří Dědeček a Hana Hegerová a nebude chybět řada originálních soutěží.