František Fencl se narodil na Plzeňsku, v Robčicích nedaleko Dobřan. Svá studia úspěšně ukončil na Vysoké škole obchodní v Praze v roce 1935.
Profesní život jej nejprve zavedl do Opavy. V době svého působení v Opavě se o prázdninách 25. července 1936 oženil s Marií Benešovou ze Dřevce. Na základě žádosti o přeložení od 1. září 1937 začal vyučovat na Veřejné obchodní škole v Klatovech. O prázdninách roku 1940 se rodina Fenclova již se svými dvěma syny stěhuje do Rakovníka, blízkého města svého rodného kraje. Zde působil na dnešní Masarykově obchodní akademii, kde se posléze stal i ředitelem.

Profesor Ing. František Fencl uplatňoval svůj organizační talent při výuce a výchově studentů k vlasteneckému cítění a smyslu pro právo a spravedlnost v souladu s odbornou kvalifikací pro jejich život. Jeho osobní zálibou byl zpěv. Dochází pravidelně do rakovnické opery tehdy za vedení pana Tomáše, kde relaxuje po náročné učitelské práci při vzdělávání mladé generace. Jeho literárním dílem je především zpracování a vedení KRONIKY RODU FENCLŮ.

Chceme-li závěrem vystihnout důkazy o způsobu života Ing. Františka Fencla, který se ukončil 28. října 1994 musíme nepochybně konstatovat, že vycházejí z výchovy jeho rodičů. To je základní ponaučení i pro současnou situaci v našem školství.

Jaroslava Bláhová