A jak jinak nežli jako každoročně členskou výstavou Středočeského sdružení výtvarníků.

V Nové síni pod Vysokou bránou, která patří pod Rabasovu galerii v Rakovníku, nebylo doslova k hnutí. Takový byl zájem o zde vystavované práce. Ředitel galerie, akademický malíř Václav Zoubek popsal: „Účastnilo se jí dvacet výtvarníků ze čtyřiceti, kteří vystavují. Mohutně navštívena byla i Rakovničany i známými výtvarníků. Takže tam ve finále bylo moře lidí."

Rakovnickou výtvarnou scénu zde zastupuje malíř Dalibor Blažek. Namátkou jmenujme, že výstavní prostory dále zdobí umění: Dagmar Čápové z Příbrami, Ivany Erbenové z Kolína, Zdeňka Maniny z Kladna, Evy Linksfeilerové z Velvar, Tomáše Petříčka z Berouna či Natálie Prindull z Prahy. „Pro nás je tato akce zajímavá také z toho důvodu, že se jako výtvarníci opět sejdeme na jednom místě. My se celý rok nevidíme, takže jsme si alespoň trošičku popovídali," konstatoval Václav Zoubek. Po vernisáži se část hostů přesunula do nedaleké Heroldovy síně v Rabasově galerii, která sídlí jen přes ulici. Tady je čekal skvostný hudební zážitek s kvartetem Apollon. Dorazili i další lidé, kteří také přišli speciálně na koncert, který nesl název Vivat 20. století. „Apolloni hráli fantasticky. Jako host s nimi hrál klavírista Reinhard Seehafer a v programu zazněla také skladba, kterou složil. Jednalo se současnou hudbu. V případě současné hudby je známo, že někdy bývá pro posluchače těžko stravitelná. To ale v případě této skladby neplatilo. Byl moc pěkná, stejně jako celý koncert. Byl to zážitek jako hrom," popsal Václav Zoubek.

Festival Heroldův Rakovník je pořádán občanským sdružením Česká kultura ve spolupráci s Rabasovou galerií Rakovník a je nejen jeden z nejvýznamnějších kulturních projektů města Rakovníka, ale také součástí festivalového cyklu České kulturní slavnosti. Je věnován vzpomínce na rakovnického rodáka Jiřího Herolda, slavného violisty, člena legendárního Českého kvarteta. Dramaturg festivalu a předseda České kultury Jan Páleníček zdůraznil: „Jestliže jsme v současnosti svědky globalizace minimálně v kontextu Evropské unie, pak je o to více důležité opečovávat vlastní tradice prezentované osobnostmi, mezi něž patřil mimo jiné velký rakovnický rodák, violista českého kvarteta profesor Jiří Herold."

Na další koncert v rámci festivalu se můžete těšit v neděli 13. září. Odehraje se opět v Heroldově síni od 19 hodin pod názvem Napříč žánry. Zahrají zde Vjačeslav Grochovskij junior na klavír a Felix Slováček junior na klarinet. „Festival se stal k naší radosti za léta své existence stálicí kulturního rakovnického dění. Jeho dramaturgickým těžištěm je opět komorní hudba prezentovaná předními českými i zahraničními interprety. Důkazem smysluplnosti tohoto projektu je každoroční hojná účast diváků, což nás, pořadatele, nesmírně těší," dodal Jan Páleníček.

V Nové síni pod Vsokou bránou vystavují: 

Dalibor Blažek, Dagmar Čápová, Otakar Čemus, Jiří Černý, Zuzana Čížková, Jan Dvořák, Ivana Erbenová, Alena Ertlová, Zdenka Fiedlerová, Josef Hlaváček, Petr Kmošek, František Králík, Marek Králík, Eva Linksfeilerová, Zdeněk Manina, Jaromír Másler, Milada Mojsejová-Voláková, Martin Mulač, Ivan Novosad, Tomáš Petříček, Josef Pospíšil, Natálie Prindull, Zdeněk Prokop, Jana Přibylová, Markéta Přibylová, Pavel Rajdl, Jaroslav Rezler, Dagmar Renertová, Marie Slavotínková, Karel Souček, Jakub Sýkora, Josef Švarc, František Tomík, Jiří Matouš Trnka, Marie Trnková, Marcela Vichrová, Jiří Vorel, Václav Zoubek
Hosté: Iveta Kohelová, Martina Singerová