Unikát
Návštěvníkům představuje a zároveň je seznamuje především s vývojem uranového hornictví v posledních dvou stoletích, s jeho vlivy na vědu, techniku i společnost. „Projekt je ojedinělý nejen v Čechách, ale i ve světě,“ řekl ředitel muzea Josef Velfl s tím, že expozice uranu v českých dějinách je doplněním a závěrečnou fází budování Památníku Vojna.

Scénář napsal jeden z předních báňských historiků Jiří Majer, který je mimo jiné zakladatelem Hornického muzea
v Příbrami a dalších muzeí v Česku i zahraničí.

„Expozice je zároveň dárkem k Majerovým letošním 85. narozeninám“, řekl Velfl. Výtvarné řešení je dílem ateliéru výtvarníka Miroslava Žálka.
Expozice se snaží navodit atmosféru, která kdysi v rudných dolech panovala. Při procházce mezi modely důlních žentourů a těžních strojů zní z reproduktorů zvuk sbíječek. V tmavé chodbě stojí na kolejích důlní vozík. „Podobný je i ve venkovním skanzenu důlní techniky. Ten vznikl spolu
s expozicí hlavně díky spolupráci se státním podnikem Diamo,“ uvedl Velfl. Návštěvníci se dozví o tom, jak se ruda těžila, přemisťovala k jámě, zpracovávala i využívala. Mimo jiné sloužila k barvení skla nebo v lázeňství. Expozice připomíná také to, že kromě horníků, kteří
v uranových dolech pracovali dobrovolně, fáraly do podzemí v minulém století proti své vůli stovky politických vězňů.

Příbramské uranové ložisko patřilo k nejvýznamnějším v Evropě i ve světě. Bylo otevřeno jako první po druhé světové válce, a to právě šachtami Vojna, mezi nimiž se nachází stejnojmenný památník. Na Příbramsku se uran těžil od roku 1948 do roku 2001. Vyhloubeno zde bylo 23 kilometrů jam a 2188 kilometrů chodeb. V roce 1976 bylo na zdejším dole č. 16 dosaženo maximální hloubky 1838,4 metru, což byla tehdy nejhlubší jáma ve střední Evropě.
Expozice přibližuje i současnou situaci v českém uranovém průmyslu, kdy se dotěžuje poslední ložisko na Moravě. Těžba by měla skončit příští rok, ale podle některých odborníků by se mohla prodloužit o další čtyři roky. Cena uranu totiž během posledních let mnohonásobně stoupla.
České republice patří v těžbě uranu šesté místo za největšími producentskými státy USA, Kanadou, Německem, Jihoafrickou republikou a Ruskem.

Příbramsko se na celkové produkci uranu v ČR podílelo 38 procenty. Památník Vojna se otevřel v roce 2005 jako muzeum obětí komunismu. Vznikl z bývalého tábora pro německé válečné zajatce, který se později přeměnil na tábor nucených prací a vězeňské zařízení pro politické vězně komunistického režimu.