31. října si můžete v osm hodin večer naladit Český rozhlas 1 Radiožurnál

„Koncert je výjimečný tím, že si jej budou lidé moci poslechnout v rozhlase. Jedná se o živý přenos Českého rozhlasu 1 Radiožurnál z Královského sálu hradu. Podotýkám, že již nyní máme plno,“ upozornil kastelán hradu Křivoklát Luděk Frencl. Jedná se již o druhý koncert tohoto typu. První se na Křivoklátě konal v létě loňského roku. „Bylo to v době, kdy jsme spouštěli akci na obnovu soch. Letos se koncert koná u příležitosti vyhlášení druhého kola národní výtvarné soutěže „Návrat zapomenutých soch„ a je spojený s ukončením a všeobecným zhodnocením sezóny na památkových objektech a jejich výhledů do budoucna. Jedná se o snahu zpropagovat nejen náš hrad, ale i všechny památkové objekty,“ zdůraznil Luděk Frencl. Začátek programu je plánován na osmou hodinu večerní. V Královském sále vystoupí Hana Křížková, skupina Maya a skupina Irish Dew. Pořad bude moderovat Pavel Kudrna.

Od půl desáté se bude ještě nahrávat do záznamu část koncertu jiného, který bude opět z Královského sálu. Pak bude malá přestávka, která bude vyplněna již avizovaným slavnostním vyhlášením II. kola soutěže v prostorách hejtmanského domu. „Jedná se o novou akvizici soch na přístupové hradbě na podstavcích, které byly vybudovány na počátku osmnáctého století Fürstenberky, když panství získali. Zjistili jsme, že původní sochy nikdo nezcizil ani nezničil. Pouze dožily a byly sejmuty někdy na konci třicátých let dvacátého století pro jejich špatný stavební stav a většina se jich ztratila“, vysvětloval kastelán. Snahou správy hradu je vrátit sochy na jejich původní místo. „ Nechceme kopie těch původních“, proto výtvarná soutěž.

Všech sedm světců plus osmý železný kříž budou zachovány s atributy světců, kteří tam byli a budou umístěny na svých původních místech, ale budou to nová díla nových autorů,“ pokračoval dál Luděk Frencl. Druhé kolo bude vyhlášeno na základě výsledků kola prvního, z kterého postoupilo celkem pět umělců, kteří nyní budou mít nové zadávací podmínky. Druhé kolo by mělo končit v příštím roce na konci dubna a v květnu by měl být vyhlášen vítěz celé soutěže, jemuž by měla být zadána zakázka na výrobu všech soch. „Sochy bychom chtěli alespoň v počtu prvních třech kusů osadit na začátku roku dva tisíce devět, kdy hrad oslaví devět set let od první zmínky jeho existence v historických pramenech.

A bude slavit i výročí osmdesáti let od jeho prodeje Fűrstenberky do rukou československého státu a samozřejmě se chceme připojit k všeobecným aktivitám při příležitosti předsednictví republiky v Evropské unii, takže pro nás významný rok, na který se už nyní připravuje scénář a bude se asi při této příležitosti žádat o nějaké poměrně větší účelové finanční prostředky na tyto akce,“ plánuje Luděk Frencl.

Kromě osazení nových soch by mohl být v budoucnu spuštěn i nový prohlídkový okruh. „Okruh více zaměřený na významnou architekturu hradu, kde budou moci návštěvníci zhlédnout další zajímavé prostory hradu, které jsou zatím uzavřeny. K vidění budou například i části krovů, půd, hodinový stroj. Bude se jednat o novou prohlídku Prochodité věže, kde je už několik desítek let zazděné schodiště, které bude obnoveno, které sloužilo v minulosti jako ústupový prvek obránců hradu,“ doplnil kastelán, který plánuje, že pokud se vše podaří, tak by se nový okruh měl otevírat v červenci roku 2009.
A ještě zpět ke koncertu. Další živé vysílání začíná přesně o půlnoci a bude končit v jednu hodinu ranní
.