Uvidíte tu díla Petra Císařovského, Martiny Fotrové, Stanislava Hanzíka, Josefa Klimeše, Jaroslava Urbánka a Jasana Zoubka. Jejich díla a některé umělce i osobně při vernisáži představil Václav Zoubek. Vernisáž tak byla i milým setkáním přátel a kolegů. „Iniciátorem této výstavy je Jaroslav Urbánek. Toho všichni dobře znáte, protože tu pravidelně vystavuje. Přivedl sem starého známého, čtvrtečního Rakovničáka Stanislava Hanzíka, který má malé jubileum, takže jsem si dovolil mu tu uspořádat takovou malou oslavu," řekl při čtvrteční vernisáži Václav Zoubek.

Druhým sochařem, v Rakovníku rovněž známým, je Josef Klimeš. Stanislav Hanzík udělal trochu sondu do historie své tvorby, protože tu vystavil věci, které vytvořil v rámci svého studia v Paříži. Petr Císařovský zase používá při své tvorbě druhotné materiály.

Výstava šesti sochařů z Mánesa potrvá do 4. září.