Ustálená sestava Emil Viklický, František Uhlíř, Jiří Válek, Josef Vejvoda a již zmíněný Jiří Anderle potěšila zcela zaplněné prostory pavlíkovské Galerie Anderle, kde přibyly i nové akvizice v podobě asambláží.