Z vystoupení studentů Hudební fakulty Akademie múzických umění v rakovnické Heroldově síni se během let stala skvělá tradice, jejíž pověsti nezůstal nic dlužen ani čtvrteční koncert. Profesor HAMU Ivan Štraus přivezl skutečně vynikající mladé umělce, bratry Víta (housle) a Václava Chudého (violoncello), houslistku Petru Vilánkovou a klavíristu Václava Máchu.


Kromě studia mají již všichni na svém profesním kontě řadu vítězných vystoupení v nejrůznějších národních a mezinárodních hudebních soutěžích, jsou známi jako sólisté i jako komorní hráči a například Petra Vilánková prošla řadou prestižních houslových kurzů a absolvovala dvouleté studium Performace Diploma na Michigan State University.
Obě poloviny koncertu zahájila sólová vystoupení. V prvé části Bachova Suita C dur pro sólové violoncello, v druhé Bachova Ciaccona d moll a Paganiniho Caprice č. 23 a č. 1, které s bravurní lehkostí a virtuozitou přednesla půvabná Petra Vilánková. Před přestávkou se pak bratři Chudí s jistotou a nasazením popasovali s technicky náročnou Sonátou pro housle a violoncello Maurice Ravela. Po přestávce zněly už jen housle Petry Vilánkové, která si k poslední skladbě ještě přizvala zkušeného absolventa AMU Václava Máchu. Společně provedli náročný Prokofjevův Koncert č. 1 D dur.


Celým programem podobně jako v předchozích letech posluchače brilantně provázel Ivan Štraus, který má dar několika větami posluchači přiblížit skladatele a dobu, v níž tvořil, charakter skladeb, představit účinkující.
Ti byli vynikající, zatímco publikum malou účastí naprosto zklamalo. Přesto si nadšený aplaus dvacítky přítomných vytleskal přídavek, koncertní bonbonek „Hora staccata“.
Vždycky si při podobném báchorečném zážitku a nedostatečně obsazeném hledišti vzpomenu na větu Václava Kapouna blahé paměti: „A ti, co nebyli, ať teď doma hořce pláčou.“

AUTOR: IVO MIČKA