Obzvlášť děti potěšil Tomáš Kapsa z Loutkářského spolku Před Branou Rakovník, když zahrál loutkovou pohádku o nedalekém hradu Krakovec a jeho zakladateli Jírovi z Roztok. O hudbu se staraly kapely BraAgas, Andromeda a Podřipský žesťový kvintet.

Krátce po poledni zavítal na hrad také král železný a zlatý Přemysl Otakar II. se svojí chotí Kunhutou Uherskou i dětmi, a poté následovala audience v Královském sále. Sobotní den navíc nově zpestřila ohňová show.