Velmi pozvolna odkrýváme nejedno tajemství, jenž se váže do dávné doby ještě před keltskými civilizacemi, které prokazatelně pocházejí ze Střední Evropy. Dnes se pouze domníváme, že se jedná o hraniční kameny, smírčí kameny nebo dokonce megalitické památky. Jedním z těchto kamenů je kříž u Stebna na Lounsku, nedaleko hranic s rakovnickým okresem.

Mezi obcemi Blatno a Petrohrad se asi 2 km od Karlovarské silnice nachází malebná obec Stebno. Stebno se rozprostírá jen několik kilometrů západně od obce Petrohrad, za hranicemi okresu Rakovník. V obci Stebno se nachází kostel sv. Jana Křtitele s kostelními varhany od Johanna Leopolda Rausche z roku 1773 a několik dalších zajímavých památek. Tato víska se nachází v rovinatém údolí, malebná náves s kostelíkem na mě působí klidným dojmem, kde čas ubíhá jen velmi pozvolna.
Vydávám se směrem východním podél Stebenského potoka směrem ke stejnojmennému rybníku. Dostávám se na konec obce, kde stoupám po cestě vedoucí kolem rybníka. Na této staré cestě ze Stebna do Petrohradu, která je celá lemována kamennými patníky a postavenými kameny, po stoupání do kopce, přicházím na odpočinkové místo nad Stebenským rybníkem, kde se nachází křížový kámen. Lokalita je umístěna nedaleko vrchu s místním názvem Baba. V okolí je vybudované zastřešené odpočinkové sezení pro návštěvníky.

Zajímavostí je mohutný balvan u cesty na kamenném podloží, postavený na svislo a umístěný čelně směrem ke slunci. Vedle něj stál ještě jeden kámen, který bohužel leží opodál. Hodí se na něj popis starých megalitických staveb neznámé kultury, která zřejmě ctila boha Slunce a sídlila v našem kraji dávno před příchodem Keltů. Vrátím-li se zpět ke křížovému kameni, tento se nachází několik metrů od cesty a byl místními občany upraven do svislé polohy, jelikož po delší době byl propadlý do pravé strany pole, vzhledem k tomu, že se nachází na měkkém podloží. Kříž může být starý až pětset let a možná byl zmodernizován. Kámen neobsahuje žádné iniciály. To svádí k myšlence, že se jedná nejspíš skutečně o starší, megalitickou památku. V tom případě můžeme původ umístit do doby několik tisíc let před Kristem. Jednalo se o hraniční nebo pokřesťanštěný kámen? Je vysoký 160 cm, široký metr. Hodí se do popisu starých keltských posvátných kamenů souvisejících s prvními výpravami keltských kmenů na české území. Kámen mohl sloužit jako memento proběhlé události.

Přesto, že je kámen starý a podléhá přirozené erozi, jsou kříže na něm umístěné stále dobře viditelné. Nejvíce mě zaujala jeho celková velikost a výška. Kámen je opravdu mohutný a dospělý člověk se za něj snadno schová. Bujná fantazie a tajuplná historie se rozvíjí spolu s prvními doteky s tímto kamenem. K čemu sloužil? Kámen je umístěn v nádherné přírodní scenérii.
Rozhodně doporučuji navštívit toto místo a okolí, ať již pěšky, na kole či autem.

Deník/Michal Elznic