Na expozici se podílí spolu s tvůrcem křížů Lubošem Vokounem také Národní památkový ústav a správa státního hradu Křivoklátu.
Luboš Vokoun je právě onou nejdůležitější hnací silou, která se zasadila o to, aby se kříže vracely zpět do krajiny v místa, kde před staletími tiše stály a dodávaly věřícím sílu. Je také jejich tvůrcem.
„Snažíme se o to, aby byl současně kříž s vysazením do krajiny vysvěcen. V tom nám ochotně vychází vstříc rakovnický vikář Ján Petrovič. U některých se zatím vysvěcení nepodařilo. Jako například u kříže v Lánské oboře, ale i tam snad k tomu časem také dojde. Letos se chystáme například na obnovu křížů ve Lhotě, Bělči, Bratronicích či Karlově Vsi,“ uvedl během vernisáže mimo jiné Luboš Vokoun.
Dále ve Zbečně zaznělo, že starostové se dnes už více starají o tento druh památek. Příkladem je chystaná znovuobnova centrálního litinového kříže na zbečenském hřbitově. Pomoc přislíbil v tomto případě i zbečenský kovář Jaroslav Prošek.
„Na tomto místě je třeba také zdůraznit, že pro obce jsou podobné aktivity určitě významným přínosem. Zvyšují jejich přitažlivost a atraktivitu. Mohou napomáhat ke zvyšování turistického ruchu, rozvoji regionu. Mohou například odklonit turisty z tradičních turisticky přetížených míst a nasměrovat je na jiné stejně úžasné lesní i polní stezky směrem ke křížům,“ nastínil kastelán hradu Křivoklát Luděk Frencl.
V Hamousově statku jsou v rámci nové výstavky k vidění novinové články, fotografie, texty k obnoveným křížům a litinovým křížkům, které zdobí Křivoklátsko od roku 2001.
Každou neděli bude hostům statku předvedena ukázka ručního tesání dřevěného kříže Lubošem Vokounem.
Otevřeno je zde každý den. V září jen o víkendu.