A ty doprovodné nástroje! Theorba, barokní kytara, arciloutna Miroslava Študenta a Tomáše Reindla, perkuse Jana Krejči - a dokonalý zpěv Ivany Bilej Broukové.

Všichni čtyři protagonisté večera jsou zároveň známými sólovými hráči, které je možno spatřit a zaslechnout v dalších komorních uskupeních. U žádného z nich nejde o chvilkový zájem, pouhou chuť zkusit si něco jiného, netradičního, naopak, všichni se historickým nástrojům a interpretaci staré hudby věnují systematicky, dlouhodobě, a to nejen doma.

Zpěvačka Ivana Bilej Brouková je absolventkou Pražské konzervatoře a zároveň Hochschule der Künste v Berlíně, účastnice řady zahraničních kurzů.

Jan Krejča nejprve studoval hru na renesanční loutnu, ale poté zájem rozšířil ještě o theorbu a barokní kytaru. Opakovaně působí na festivalech, jako je Pražské jaro, vystupuje sólově, působí i pedagogicky.

Miroslav Študent se již během studií na Masarykově univerzitě v Brně věnuje hudbě renesance a baroka, absolvuje mistrovské kurzy na loutnu a violu da gamba a společně s Magdalenou Koženou zakládá soubor Flores musicae.

Tomáš Rendl sice ovládá klavír a klarinet, ale hlavním oborem mu jsou bicí nástroje, které studoval na konzervatoři v Plzni i soukromě. V roce 2001 například v Indii u vynikajícího tablisty a tanečníka Mata Prasada Mishry. Působí jako lektor rytmických ateliérů, skládá a aranžuje, vystupuje s Ivou Bitovou…

Koncert La ninna nanna čerpal většinou ze skladeb italských, z hudebních skladatelů českých zazněli pouze dva: Karel Václav Holan Rovenský (1644 – 1718) a Adam Václav Michna z Otradovic (1600 – 1676).

„Vánoční kolébání“ - nevšední uklidňující zážitek v předvánočním shonu, sympatická hudební tečka za letoškem.

Ivo Mička