S hrnčířem, tkadlenou, přadlenou, kořenářkou, košíkářem, drátenicí se tu můžete potkat 1. a 2. , 8. a 9. , 15. a 16. , i 22. a 23. prosince od 9 hodin od rána do 16 hodin odpoledne. „Podařilo se dokončit opravu vazného štítového stropního trámu ve velké světnici a opatřit ho hliněnou omazávkou, položit novou podlahu do malé světnice, opravit v ní hliněný strop a vymazat spáry. Celý statek je nově vybílen jak zevnitř, tak i zvenčí. Chlebová pec je v novém kabátě a zeď nad ní je opatřena novou omítkou,“ zdůraznil správce statku Luboš Vokoun.

Ke koupi budou na statku výrobky ze slámy, sušené ovoce, výrobky z kůže, dřevěné hračky, bylinky, keramika, adventní věnce a jiné drobnosti k potěše.
Vždy v sobotu, jak je ostatně při podobných slavnostech již zvykem, dojde i na ukázku pečení chleba a koláčů v selské peci. Každou neděli pak bude přichystána ukázka ručního tesání trámu na dřevěný kříž, tentokrát pro obec Horoměřice a Kalvárii do Družce.