Krtský Chlapinec se opět pochlapil zorganizoval báječnou a pro mnohé jistě i nezapomenutelnou akci s názvem Průvod Martinů na bílých koních.
Předseda Chlapince František Šatra popisuje: „V čele s živým koněm a pod taktovkou Martina se průvod vydal do každého domu v Krtech. Chlapinec zastupovalo deset jeho členů a do průvodu přišly dětí a další občané Krt.“
Na cestu se vydaly rovněž atrapy koníčků, které byly předchozího večera vyrobeny místními obyvateli z papíru a dřeva.
Martinové přivezli sníh a říkanky do tří desítek domů.

Říkanka
Martinové sborově recitovali: Přijeli jsme na koních přivést do vsi nový sníh. Jestli vláhu, vodu chcete, tak nám dveře otevřete. A nakonec odměna od Svatého Martina.
„Tam kde právě nebyli doma nebo bylo zavřeno jsme nechali pozdrav a sníh, který je znamením dostatku vody a vláhy,“ vysvětlil František Šatra. Živého koně k akci zapůjčila Petra Zabavíková z Krt, která zároveň zajistila krásný doprovod koně v podobě dětských Martinů.
„Akce se vydařila a na příští rok se Martinové opět připraví,“ zdůraznil ještě František Šatra.