Také druhý koncert Mezinárodního festivalu komorní hudby a výtvarného umění – Heroldův Rakovník – si získal zcela zaplněnou Heroldovu síň Rabasovy galerie skvělým výkonem všech účinkujících. Šlo vlastně o dva recitály – americké flétnistky Molly Shambo za klavírního doprovodu Miroslava Sekery a japonských instrumentalistů, patnáctiletého fenomenálního houslisty Ryosuke Suho doprovázeného laureátkou mnoha klavírních soutěží Marií Togawa.

Molly Shambo, absolventka Univerzity v Buffalo a sólistka jejího symfonického orchestru, přednesla tři rozdílné skladby. Citově zabarvenou árii z opery Xerxes „Ombra mai fu“ Georga Friedricha Händla (česky známá jako Zpívej duše má) vystřídal šokující Toru Takemitsu, japonský avantgardní skladatel, znalec neobvyklých způsobů nástrojové hry. Ve skladbě „Voice“ flétnistka přednesla vzrušený rozhovor, do kterého zapojila i vlastní hlas, dialog plný zámlk, křiku, chrapotu, tichých a hned hlasitých tónů, tónů hlubokých i vysokých, prostě zážitek. Svoje vystoupení zakončila virtuózní Sonátou A dur Césara Francka, původně psanou pro housle a klavír.

Ryosuke Suho (1995), laureát mnoha dětských mezinárodních houslových soutěží, za citlivého doprovodu Marie Togawy (1984) dal poté posluchačům hned prvními tóny zapomenout na svůj věk. Sonatinu G dur Antonína Dvořáka zahrál s bravurou, citem zkušeného sólisty, a chtělo by se dodat – česky. Antonín Dvořák tuto skladbu původně koncipoval jako oddechovou, určenou pro mládež a věnoval ji svým dvěma dítkám. Nakladateli Simrockovi přitom předvídavě poznamenává: „Ale i velcí, dospělí, nechť se s ní baví, jak to právě dovedou.“

A mladý virtuos nenechá nikoho na pochybách, že dovede. Vzápětí vystřihne fantasticky Fantasii Brillante (na téma „Faust“) od houslového virtuosa Henryka Wieniawskeho, skladatele známého tím, že komponoval výhradně pro svoje vlastní koncertní potřeby.

Obecenstvo burácí, nechce vyslance japonské kultury jen tak propustit, to až po přídavku, Dvořákově „Když mne stará matka“.

Příští neděli vystoupí v rámci Heroldova Rakovníka Smetanovo trio. Začátek v 19 hodin, vstup volný.

AUTOR: IVO MIČKA