Celostátní soutěž základních uměleckých škol ve hře na kytaru vyhlašuje jednou za tři roky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V Novém Strašecí se počítá s účastí téměř tří set lidí.

Žáci a studenti soutěží po oba dny v osmi kategoriích ve věkovém rozmezí 6 – 21 let. O nejlepších výkonech budou rozhodovat dvě poroty, jejichž členové jsou výraznými osobnostmi českého kytarového nebe. Zpravidla sami vyučují na různých stupních uměleckého školství, řada z nich koncertuje na našich i světových pódiích.

Celostátní soutěž začne ve čtvrtek 8. května v půl deváté ráno. Od půl sedmé večer je pak v Novostrašeckém kulturním centru připraven soutěžní koncert kytarových duí. Po něm vyhodnotí diváci nejlepší instrumentalisty v připravené anketě.

Následuje koncert Matěje Žáka a Hedviky Švendové, mladých nadějných kytaristů.
Soutěž vyvrcholí v pátek 9. května koncertem vítězů od šestnácti hodin v sále Novostrašeckého kulturního centra.

Kromě soutěžících, jejich pedagogů, porotců, dalších hostů a návštěvníků, se zúčastní představitelé města Nové Strašecí, zástupci Středočeského kraje i Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a řada těch, kteří soutěž sponzorsky podpořili.

„Je to tak náročná akce, že jsme napočítali na šedesát osob, které se na organizaci podílí. Kromě zaměstnanců a studentů Základní umělecké školy Nové Strašecí jsou to i rodiče našich žáků a mnoho dalších spřízněných duší," uvedla Jiřina Kinkalová, ředitelka Základní umělecké školy v Novém Strašecí.

A dodala: „Doufáme, že pro žáky a studenty, kteří na tuto soutěž přijedou, připravíme krásné setkání, a že se nám podaří ocenit práci talentovaných osobností a přispět ke slavnostní atmosféře celé akce."