Po té prožili posluchači v Heroldově síni krásný a příjemný večer s mladými a sympatickými muži, tedy s vokálním souborem Gentlemen Singers.

Mladí muži přednesli například skladby Ave Maria od Franze Biebla, Missa Propria od Jana Jiráska. Tato skladba byla upravena a věnována Gentlemen Singers stejně jako skladba Vejr od Jana Vičara.

Závěr koncertu patřil výběru populárních písní z posledních nahrávek souboru Yesterday – A Tribute to The Beatles a Just One Word v originálních úpravách Gentlemen Singers.

Tento soubor z Hradce Králové vznikl v roce 2003 a již patří mezi nejvýznamnější hudební uskupení. Je žádán u nás i v zahraničí. V jejich podání můžete slyšet gregoriánské chorály i současné populární písně upravené přímo pro Gentlemen Singers.

Soubor hostuje na různých významných festivalech. Natáčí pro rozhlas i televizi. Hodně koncertuje v zahraničí. Doposud zvládl za hranicemi přes čtyři sta koncertů. Mladí muži mají úspěch i na prestižních soutěžních festivalech v zahraničí.