A že je o tyto pohádky naživo stále zájem, dokazovalo plné divadlo.
Přehlídku pořádal Loutkářský spolek Před Branou Rakovník za podpory Skupiny amatérských loutkářů Svazu českých divadelních ochotníků a města Rakovníka.

Všechny zúčastněné soubory jsou členy svazu. Z těch se právě vybírají účastníci přehlídky. „Vybíráme představení, která známe, a soubory, o kterých víme, že hrají kvalitně. Známe se z různých setkání. I když jsme tentokrát oslovili i jiné soubory, ale většinou už hrály jinde," dodal Tomáš Kapsa, předseda rakovnického loutkářského spolku Před Branou.

Letnice se totiž původně konaly v květnu, ale v Rakovníku už diváci v tuto dobu nechodí, takže organizátoři přehlídku přesunuli na začátek dubna. Tentokrát hercům pomohlo i nepříliš příznivé počasí, takže hráli před plným hledištěm.

Při výběru souborů svoji roli hrají i peníze. Proto se oslovují soubory zdaleka a k nim i zblízka, aby se mohlo zaplatit cestovné i nutné ubytování. V Rakovníku tak mohly děti vidět pohádku od loutkářů z České Lípy i z Přerova, ale i z Loun. Domácí se představili s pohádkou O kohoutkovi a slepičce a Kuře Cupity, se kterou míří i na Letnice do Přerova.

Z rakovnické přehlídky soubory nikam nepostupují, protože je nesoutěžní. Výkony herců ale hodnotila Hana Dostřelová, učitelka rétoriky, absolventka lidové konzervatoře v Rakovníku, která celý život hraje, nyní v divadle Říše loutek. Během představení si dělala poznámky a herce pak v semináři upozornila na chyby a poradila jim s nápravou. „Hana Dostřelová dokáže soubor nadchnout. Poukáže sice na chyby, ale vyzdvihne i klady. Takže herci neodchází zklamaní jako na jiných přehlídkách," podotkl Tomáš Kapsa. To je podle něj to nejdůležitější, protože amatérští herci hrají při práci. Patří často mezi jediné, kteří dětem nabízejí kvalitní kulturu. Při hře dbají na správný jazyk a zapojují děti do představení.

Loutkáře ale trápí nedostatek mladých herců. Loutkové divadlo je totiž řehole. V sezoně se hraje celou sobotu a nová pohádka se připravuje i dva roky a zkouší se po představení, aby se nenarušil chod divadla. Odměnou jsou pak spokojení diváci.