Což dokresluje například účast maličkých výtvarníků v první kategorii, určené pro nejmenší děti, kde porota vybírala z 204 došlých prací!

Akademický malíř, ředitel Rabasovy galerie Václav Zoubek, konkretizoval: „V letošním roce jsou velmi silné a velmi kvalitní první i druhá kategorie a velmi hezké věci jsou i v kategorii třetí a čtvrté." Ve čtvrté kategorii, která je určena pro osoby starší patnácti let, se sešlo dvaačtyřicet výtvarných děl, což je také větší počet nežli obvykle. „Tato kategorie je obtížná, protože se jedná o věk, kdy zájem o výtvarné umění velmi rychle upadá a je to tedy velká zvláštnost, že přišlo tolik prací, čehož si vážíme. A všichni umělci, kteří do ní přispěli, budou asi navždy našimi trvalými přáteli," zdůraznil Václav Zoubek.

Dvacátý soutěžní ročník vyhledávání výtvarných talentů na Rakovnicku „Namaluj svoje město, svoji vesnici" vyvrcholil předáním cen a diplomů a také samozřejmě výstavou nejzdařilejších prací ve Výstavní síni na radnici v Rakovníku. Ty zde najdete do
10. května.

Dodejme, že soutěž Namaluj své město, svoji vesnici založil rakovnický novinář Ivo Mička (pracoval také v Rakovnickém deníku). Soutěž pořádá Rabasova galerie a podporuje ji Rakovnický deník a Město Rakovník.