VLADIMÍR KOZÁK

Zástupci obcí a svazku byli přivítáni starostou Kronachu Wolfgangem Beiergrößleinem a také, česky řečeno, hejtmanem tamního kraje Hausmannem. Tito pánové se při své uvítací řeči shodli, že doba již pokročila a je na čase si podat ruce a najít společnou řeč. Už není jen Česká republika a Německá spolková republika, ale jsme součástí jedné velké země, která se spojila v jeden stát, kterým je Evropská unie. Právě v tomto společenství naše země mají mnoho společného. Město Kronach bylo v minulosti místem, kam přišli lidé z vysídlených pohraničních obcí a to hlavně z Jesenicka a Podbořanska. Taky je zde umístěna expozice těchto obcí. Právě proto se v Kronachu setkávají jednou za dva roky lidé, kteří se sjíždějí ze všech koutů světa, aby nezapomněli na to, odkud pocházejí.


Za svazek poděkoval za vřelé přivítání a ochotu při spolupráci Radek Dvořák. Nemalý podíl na uskutečnění této akce má i Roman Hartl.
Po oficialitách se dostalo na to, proč zástupci obcí přijeli. Začalo hledání záznamů z té či oné vesnice. Za obec Děkov již dříve navštívil Heimatstube Daniel Stiess, a tak měli malou výhodu v tom , že věděli, co tam je a co si odvezou.
Ostatní museli trochu více pátrat, ale i tak našli informace, které nebyly doposud známy.
Po takovém hledání vyhládne, a tak se celá výprava vydala do restaurace v pevnosti Rosenberg na oběd a následnou prohlídku pevnosti.
Myslím si, že Svazku měst a obcí Rakovnicka patří díky za to, že tímto způsobem umožnil a ukázal obcím, které mají zájem, kde mohou pátrat po své byť nedávné historii.


Nemalé poděkování patří také řediteli Hotelu Jesenice Miroslavu Kacetlovi a paní Šárce Dvořákové, kteří aktivně překládali z německého jazyka