Za netradičním projektem výstavy historických archiválií stojí Rabasova galerie. Tento fakt zdůraznil i při čtvrteční vernisáži ředitel této instituce Václav Zoubek. Ten vidí v galerii nejen zázemí výtvarného kumštu, ale i funkci výstavnickou. A proto se rabasovci spojili se Státním okresním archivem v Rakovníku a společnými silami se narodilo toto první dítko, které by mělo každoročně dostat alespoň jednoho bratříčka.
Výstava s dlouhým názvem RAKOVNÍK od města KOMORNÍHO k městu KRÁLOVSKÉMU totiž veřejnosti předkládá významné dokumenty o historii města Rakovníka. Základem všeho jsou originály listin a privilegií českých králů, kterými Rakovníku udělují pravomoci, hospodářská práva a povýšení. Tím nejstarším je potvrzení starších práv městu Rakovníku a jeho přivtělení ke královské komoře z roku 1319, které vydal Jan Lucemburský. Tato i několik těch nejvzácnějších originálů však návštěvníci uvidí jen do neděle 7. září, neboť pak vzácné spisy s pečetěmi králů poputují zpět do klimatizovaných archivů.
Přesto až do 5. října mají lidé možnost spatřit kopie dalších významných městských dokumentů.
Ať už to jsou manuály a protokoly z období 16. století, právní předpisy, pamětní knihy nebo registry purkmistrů či kniha evidence obyvatel z let 1542 až 1621. Celkem více než dvacítka exponátů.


Profesor a znalec historie Vlastimil Hřebec se ujal úvodního slova vernisáže. Dnešní dobu připodobnil k šachovnici, kdy se každý hráč musí rozhodnout, co je ochoten obětovat a zároveň si uvědomujeme, že i soupeř čeká na svoji kořist.
„Už naši předci se rozhodovali, zda budou žít ve městě poddanském, nebo královském. Ač to zní jednoduše, nebyla to jednoduchá cesta, na jejímž konci bylo povýšení města na Královské v roce 1588. Když jsem se nad tento originál spisu naklonil, pocítil jsem jeho sílu i dnes,“ řekl mimo jiné Vlastimil Hřebec.


Nečekaným, ale možná o to příjemnějším překvapením vernisáže byla návštěva legend českého archivnictví.
Slovo ale nejprve dostala ředitelka rakovnického archivu Renata Mayerová. Ta se svěřila s radostí, jakou pro ni byla nabídka galerie prezentovat práci archivu na výstavě, a nezapomněla poděkovat všem, kdo s realizací výstavy pomáhali. Poté předala slovo jednomu z hostů, svému učiteli, nestoru českého archivnictví a profesoru Karlovy univerzity Ivanu Hlaváčkovi. Ten ve svých slovech zdůraznil hlavně svůj zájem o historii města Rakovníka, které také českou historii ovlivnilo svým ne zrovna malým vkladem.
Vernisáž pak melodiemi své flétny zpestřila Kristýna Šestáková. Tóny nástroje se středověkou tradicí jen podtrhly ojedinělou atmosféru sálající ze stran letitých spisů a listin.