Jako každoročně město Rakovník požádalo ministerstvo kultury o podporu při rekonstrukcích památek. Jako každoročně dostalo jen 10 procent.

„Je to suma, která zdaleka nepokryje všechny náklady spojené s plánovanými rekonstrukcemi,“ řekl k tomu místostarosta pro kulturu Jan Švácha. Celkem z došlých peněz budou částečně kryty opravy u čtyř objektů. Jedná se o soukromý dům v ulici Vysoká čp. 81 – na statické zajišťování a fasádu od státu dostane 90 tisíc. Židovská obec dostane na opravy, restaurace a konzervace náhrobků na židovském hřbitově od státu 98 tisíc, římskokatolická církev na lokální opravy pláště a krovové konstrukce včetně kamenných prvků souvisejících se statickým zajištěním pilířů 112 tisíc. Něco málo k těmto akcím musí přidat i město (příspěvek už zastupitelé schválili), zbytek je na vlastníkovi. Z programu bude podpořena i oprava střechy na městském objektu Samson. Od státu dostalo město 100 tisíc, po přičtení vícenákladů kvůli špatným krovům ovšem oprava bude stát 750 tisíc.