Ředitelka obou těchto zařízení, Miluše Jůnová, zdůraznila: „Snažíme se o to, aby byl program plesu pro naše klienty zajímavý. Chceme, aby si ho užili a zkušenost z let minulých ukazuje, že si ho dokáží užívat." Od plesových rób se i letos upustilo. „Moc lidí je totiž nemá, tak jsme si řekli, že kdo bude chtít, může si vzít kostým a ostatní si oblečou nějaké pěkné šaty," popsala Miluše Jůnová.

Zcela poprvé se plesu zúčastnili také klienti a zaměstnanci Domova Slaný. Přijela ředitelka Domova Domino Zavidov se dvěma klienty Leošem a Pavlíkem, kteří se už zúčastnili mnoha akcí, které se v novostrašeckém domově pro seniory pořádá. Nechyběli zástupci novostrašecké radnice: starosta Karel Filip a místo starostka Libuše Vosátková. Byly tu i dvě zástupkyně zřizovatele: metodičky ze sociálního oboru krajského úřadu, Alena Gebauerová a Lucie Janáková. K tanci vyhrávali Petr Štáfek a Jiří Vachtl.

Poté, co Miluše Jůnová ples oficiálně zahájila, přišel první dárek v podobě písně New York, New York v úžasném podání zaměstnankyně domova Hanky Brožové. Na programu bylo mimo jiné předtančení Tanečního klubu Admira Kladno, břišní tance v podání taneční skupiny Dětského domova Nové Strašecí a žhavé argentinské tango. „ V podání našeho klienta Františka Pálka, kterému je už přes devadesát let a naší zaměstnankyně Adélky, které je osmadvacet let. Vím, že tango předem pilně nacvičovali," doplnila Miluše Jůnová.

Královská tombola se mohla uskutečnit díky velkorysému přístupu sponzorů. „Díky nim jsme zaplatili hudbu, pití i dobrůtky, které vidíte na stolech. Ty dobrůtky půjdou také za klienty za pokojích, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů plesu zúčastnit. Těm dáváme i možnost vybrat si lístek do tomboly a vyhraje každý. Získají tak dobrý pocit, že se plesu také účastnili," upozornila Miluše Jůnová.

Dobře se bavící hosté plesu se dočkali také vyhlášení nejlepších tanečníků, bavičů a dalších zajímavých osobností plesu. Zabavilo je i Společenské špásování – tanec s jablky, posunování, míčkování či tužkování.

Před plesem přišla řeč také na jednu velkou novinku, kterou aktuálně vedení domova i jeho klienti žijí. „Zatím je to jisté tak na padesát až šedesát procent. Je tu naděje, že budeme v našem areálu stavět novou přístavbu. Navazovala by na reminiscenční zahradu (lidé si v reminiscenční zahradě připomínají zážitky ze svého běžného dřívějšího života) a nabízeli bychom v ní opět službu pro lidi s dobrou pohybovou schopností, ale se ztrátou paměti a různými formami demence. Vznikla by zde další možnost navýšení naší ubytovací kapacity, a to o dalších zhruba dvaadvacet míst," popsala Miluše Jůnová.

Je dobře známo, že podobných zařízení, jako je Domov Pohoda v Novém Strašecí je nejen v našem regionu, ale i v okolních regionech zoufale málo. „A uvědomuje si to i náš zřizovatel. S kvalitou, kterou poskytujeme, k nám směřují žádosti o umístění dalších nemocných klientů z celého Středočeského kraje, z Prahy i jiných koutů České republiky," upozornila Miluše Jůnová. Připomeňme, že Domov Pohoda se „proslavil" především dobře fungujícím konceptem SET– sebeudržení. Jeho cílem je dosažení příznivého vlivu na průběh choroby, zachování každodenních daných dovedností a kompetencí, zamezení psychopatologických příznaků u nemocných, stejně jako emocionální stabilizace, podpora a pomoc pečujícím příbuzným. Přístup ke klientům se různí podle formy onemocnění demencí (Alzheimerova demence, vaskulární demence, atd.) „O tuto koncepci mají dokonce zájem i na Slovensku. Ozvali se z Domova Světlo, který poskytuje sociální služby u Nitry. Takže bychom jim v tomto rádi pomohli," dodala Miluše Jůnová.

Ale zpět k plánované přístavbě.
Ta nese pracovní název Domov Pohodička a její financování již bylo odsouhlaseno radou kraje z pětadvaceti procent. Stavba by měla stát zhruba 20 – 25 milionů. O zbytek peněz se bude žádat Ministerstvo práce a sociálních věcí. „Nechali jsme zpracovat žádost. Je vypsáno výběrové řízení na projektovou a stavební dokumentaci. V koutku srdíčka doufáme, že se nám to povede dotáhnout do konce, že nám na ministerstvu práce a sociálních věcí budou nakloněni a že na náš projekt vyčlení zbývajících pětasedmdesát procent," doufá Miluše Jůnová.

Úsměvným momentem je podle Miluše Jůnové, že se jí už v tuto chvíli hlásí potenciální zaměstnanci budoucího Domova Pohodička. „Lidé z okolí se dozvěděli, že by se u nás mohlo stavět a už se nám hlásí, že by u nás chtěli pracovat," vysvětlila s úsměvem Miluše Jůnová. Pohodička by i po stavební stránce měla být podobná sousednímu Domovu Pohoda. „Chtěla jsem opět styl, který je pro pohyb klientů a jejich život nejvíce vyhovující," dodala Miluše Jůnová.
A jsou tu další novinky – další stavební úpravy, které by měly být spuštěny v tomto roce. „Bylo vyhlášeno výběrové řízení na rekonstrukci toalet a koupelniček v budově Domova pro seniory," konstatovala Miluše Jůnová. Budova Domova pro seniory v Novém Strašecí je z dvaasedmdesátého roku. Kromě toaletních mís a umyvadel je na toaletách a koupelničkách stále vše původní, a to chce vedení domova změnit. Nyní mají dva pokoje jedno WC a dvě umyvadla. „Chtěla bych, aby se prostor přepůlil a každý pokoj měl své soukromí. Svůj prostor s toaletou a umyvadlem v koupelničce," popsala Miluše Jůnová.

Další velká věc, kterou má v plánu a doufá, že i zřizovatel v tomto pomůže, je výtah. Požádala jsem o to našeho zřizovatele a bylo nám to přislíbeno. Krajský úřad je velmi vstřícný k rekonstrukcím, což je fajn," uvedla Miluše Jůnová s tím, že s rekonstrukcí by se mohlo začít už na jaře.
V domově je totiž jen zdviž. Ta může být v některých situacích dokonce nebezpečná i tím, že se z přízemí do prvního patra jede minutu dvacet sekund. „Klienti v ní stráví neskutečně dlouhou dobu. Je tu riziko toho, že se jim v ní může udělat špatně," dodala Miluše Jůnová.

A jak se seniorům jejich ples líbil?

Miluše Kolingerová

Je to nádhera. Úžasně připravené. Nedá se to popsat slovy. Muselo to dát hodně práce a moc si vážím těch lidí, kteří to dnes pro nás připravili. Jsou báječní.

Věra Dingová

Je tu skvělá atmosféra. V loňském roce jsem se plesu bohužel nemohla zúčastnit. Byla jsem těžce nemocná, a tak jsem ráda, že tu letos mohu být.

Vlasta Widemannová

Mně se tu líbí všechno. Nejen dnešní ples. Cítím se tady v domově moc dobře, a když se něco pořádá, tak se té akce vždy moc ráda účastním.

Věra Hanpelová

Je tu veselo. I když nemohu chodit, a tudíž jen sedím, tak jsem moc ráda ve společnosti jiných lidí. Poslechneme si pěknou muziku a sníme něco dobrého.

Miluše Stránská

Je tady výborná nálada. To se mi líbí ze všeho nejvíce. Ale vlastně se mi tady dnes líbí úplně všechno. Cítím se tu moc dobře.