Navštívil jsem na radu známého jedno tajemstvím opředené místo na Jesenicku, kde měly probíhat staré pohanské rituály, o kterých toho dnes moc nevíme.
Po průjezdu obce Jesenice po silnici směrem na Plzeň jsem za místní benzinou odbočil doleva, směrem na ubytovací zařízení, rozsáhlé rekreační areály, které zde čekají na své letní hosty. Nyní jsou ve většině případů opuštěné, ikdyž tu a tam vidím, že zde kromě správců odpočívá také několik rekreantů.
Po staré polní cestě se vydávám okolo chatek do lesa, kde pokračuji po lesní cestě směrem k údajnému pohanskému místu.

Jedinou orientační pomůckou je starší mapa Rakovnicka a informace, že místo se nachází nedaleko "staré" vodárny, což se později potvrzuje jako pravdivé.
Dle místního názvosloví jsem v Jahodovém lese, který přechází do lesa Černého. Místo se nachází nad rybníkem Horní Fikač.
Pokračuji lesem po cestě. Po obou stranách cesty se nacházejí kamenné výběžky a až po několika minutách chůze nacházím toto krásné místo.

A jsme na místě
Vyvýšená plocha mi ve zmenšeném měřítku připomíná džbánský přírodní útvar zvaný Rovina. Na západní straně návrší jsou velké mohutné kameny, jeden z nich barvy šedé, přecházející do černé. Ten toho už určitě zažil mnoho. Kámen jako jediný z útvarů stojí zasazen svisle. Ostatní kameny jsou roztroušeny a povaleny okolo. Mnohé kameny pravděpodobně byly rozmístěny po celé ploše a tvořily jisté souvislé body či útvary. Jak místo vypadalo kdysi asi nezjistíme, ale určitě se na současném stavu podepsal zub času a s ním také těžba kamene. Na okraji této plochy se nachází starý lom, důkazem je ostře osekaný kus žulového bloku nacházející se nedaleko. Mnohé kameny byly rozebrány a dnes zdobí okolní stavení místních obyvatel.

Načerpání síly
Zajímavé ale opravdu je, že dodnes při návštěvě totoho místa dopadají na mě jako návštěvníka velmi zvláštní pocity. Je zde krásná příroda a člověk si zde snadno odpočine od běžného životního shonu a také načerpá drahocenné nové síly. Někoho ale také rozbolí hlava, někomu se naopak zmírní jeho zdravotní problémy, na každého toto místo působí jinak. Opravdu cítím, že se nacházím na tajemném místě, o kterém nic nevím. Jaký účel mělo? Bují ve mě fantazie a neutuchající představivost.

Uctívání, zasvěcování, věštění?
Tvrdí se, že se zde určitým pro nás neznámým způsobem, uskutečňovaly rituály, při kterých muži i ženy procházeli místa jistým způsobem mezi kameny, aby tak odříkanými rituálními texty neurčité povahy uctili bohy a zanechávali na místě dary a zvířecí oběti. Možná se jednalo o uctívání čtyř živlů, aby lidé na sebe přivolali štěstí a zdraví, bohatou úrodu a hojnost zvěře. Toto zvláštní místo mohlo také sloužit stejně dobře jako místo zasvěcovacích obřadů učňů svými mistry. V kamenech se nacházejí pro tuto dobu tak typické výhlubně a misky sloužící na zadržování vody, nikoliv jako krevní obětiště. Šamani, dnes bychom řekli kouzelníci či mistři, se prostřednictvím takto vytvořených přírodních zrcadel dívali na nebe a z plujících oblaků v tranzu, hypnóze či stavu, do kterého se uměle dostávali mimo jiné pomocí různých bylin a jiných technik, studovali oblohu a věštili z pohybu příslušníkům kmenů jejich budoucnost. Věštění bylo v té době naprosto běžnou záležitostí. Ač se to nezdá, toto byly pro místní kmeny a rody velmi podstatné informace, nejednou se totiž tyto věštby do písmene potvrdily a tak lidé neměli důvod těmto zvěstovatelům nevěřit. Kmeny, které zde sídlily v sounáležitosti s přírodou, byly samozřejmě hodně pověrčivé.
Lidé obdělávali půdu, hospodařili, chovali a lovili zvěř, ale znali a uměli mnoho dalších věcí. Už tou nejzajímavější je vůbec úcta k bohům země, slunce, které zpočátku nepojmenovávali nebo také například schopnost pracovat s tak těžkými kamennými útvary a bloky při jejich umisťování do určitých míst nebo jejich náročné opracovávání.

Nedaleko tohoto pohanského místa se jako opěrný bod při hledání místa nachází stará jesenická vodárna. Stejně jako pohanské místo, na mě působí i pravděpodobně německé nebo starší stavby rozmístěné v lese a sloužící jako přečerpávací nebo zachycovací stanice vody, navazující na vodní zdroj, pásmo hygiencké ochrany, kam je ovšem vstup zakázán.

Jesenicko obecně, bohužel patří v souvislosti s pohnutými válečnými a politickými změnami, ke kterým patřilo vylidňování a přesídlování zdejších obyvatel, mezi zapomenutou krajinu. Nelze dnes objektivně zaručit doklady ani základních historických události a bohužel, největší škodou je nemožnost poslechnout si nějaký skutečný příběh nebo lidové vyprávění od starousedlíků. Takto se pouze můžeme domnívat, spekulovat nebo fabulovat.

Pomozte
Jistým světlem na konci tunelu se zdá být snaha současných obyvatel o nápravu stavu věcí v pohledu na místní historické události. Například obec spolupracuje se sdružením Svazku měst a obcí Rakovnicka a německou stranou. Při tomto partnerství vznikají první tištěné materiály psané ve dvou zdejších původních jazycích, což byla mimo českého jazyka také němčina.
Pokud i Vy znáte nějaký příběh z této oblasti bývalých Sudet a chcete se s ním svěřit veřejnosti, neváhejte a kontaktujte Radomíra Dvořáka ze Svazku měst a obcí Rakovnicka. Radek Dvořák a jeho spolupracovníci mají velkou zásluhu na obnovení již několika hodnotných historických památek na Jesenicku.
Jisté jsou ale skutečnosti, že zde v dávné historii žili obyvatelé, kteří uznávali a ctili trochu jiné tradice, než my v dnešním přetechnizovaném "civilizovaném" světě. Zachovala se ale zapomenutá místa, jako jsou staré cesty, hradiště, tvrze, hroby či jednotlivé dochované památky, na kterých jen pomalu a pozvolna odkrýváme skutečný život tehdejších obyvatel.


Poselství
Důležitým materiálem se proto stal právě kámen. Kámen byl totiž, na rozdíl například od dřeva či jiných materiálů, jediným materiálem, který byl schopen přežít staletí, a to již naši "známí - neznámí" kdysi dobře věděli.

A právě o tajemných kamenech bylo i dnešní vyprávění.

Deník/Michal Elznic