Přehlídka amatérských souborů s profesionálním doprovodem se měla letos uskutečnit již počtyřicáté, avšak loňský ročník byl kvůli vládním nařízením zrušen. Letos se počítá s devíti soutěžními inscenacemi od amatérských divadelních souborů a třemi inscenacemi inspirativními, které by měla zahrát profesionální divadla.

„V tuto chvíli děláme všechno proto, aby se Popelka mohla konat. Pokud to bude možné s jakýmikoliv omezeními uskutečnit, tak to určitě uskutečníme. Když to bude přímo zakázané, tak s tím nic neuděláme,“ konstatovala Simona Bezoušková z pořádajícího Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu NIPOS-ARTAMA.

Podle Simony Bezouškové bude také důležité, aby bylo možné do programu Popelky vybírat z co největšího počtu inscenací. „První krajské postupové přehlídky by měly začít na začátku března, což zřejmě nevyjde, takže budeme hledat náhradní termíny v květnu, v červnu a možná i v září,“ nastínila.

Specifikem Popelky jsou kromě samotných představení, která navštěvují každoročně stovky dětí a dospívajících ze školek a škol, tzv. dětské skupiny. S nimi pracují různí pedagogové a psychologové, kteří z nich nepřímou metodou získávají reflexi na představení a přenáší ji na diskuzní fórum.

„Dětí ve skupině bývá zpravidla osm až deset, což doufáme, že bychom zvládli i s omezeními. Horší by to samozřejmě bylo s celkovou návštěvností, pokud by byla výrazně omezena. Kapacita sálu, která činí zhruba 250 míst, bývá zcela zaplněna. Naopak máme příjemný problém s tím, že zájem dětí je ještě větší, nežli kapacita dovoluje,“ popsala Bezoušková.

Právě opatření, které by dovolovalo jen omezenou kapacitu, dělá vrásky na čele i dramaturgyni Tylova divadla Rakovník a vedoucí DS Tyl Aleně Mutinské. „Obávám se, že by se spousta akcí při omezené kapacitě nemohla vůbec uskutečnit, protože by se zkrátka nezaplatila. V březnu se měly konat také Wintrovky, odkud se postupuje do celostátní přehlídky ve Volyni. Ty sice máme možnost přesunout do konce května, ale problém je, že nejsou peníze,“ pokrčila rameny dramaturgyně Tylova divadla, která vidí problém také v tom, že soubory nemají možnost zkoušet a vystupovat.

„Postihlo nás to všechny. Měli jsme hrát s Tylem nyní v Rakovníku inscenaci Šakalí léta, poté jsme v březnu měli jet do Kadaně, ale nakonec jsme se domluvili až na příští rok. Je to strašné,“ postěžovala si.

Alena Mutinská v současné době řeší také neustálé odkládání pořadů a divadelního předplatného. „Další sezona se bude muset úplně vypustit, aby se to nějak srovnalo. Kdyby se to ovšem rozvolnilo třeba na poloviční kapacitu sálu, tak to nelze z finančních důvodů vůbec uskutečnit. Lidé samozřejmě o peníze nepřijdou, ale musí vydržet,“ dodává Mutinská.