Pořizovací hodnota jednoho zvonu je zhruba 200 000 korun, proto se rozhodli založit sbírku, do které je možné přispět v kanceláři Úřadu městyse Senomaty do pokladničky nebo na bankovní účet určený přímo pro sbírku. Už bylo vybráno úctyhodných 110 480 korun. Na zakoupení jednoho zvonu tak chybí necelá polovina financí.

Atmosféra při vernisáži děl Ladislava Hojného ve Výstavní síni na radnici.
Nebe musí začínat na zemi, říká výstava malíře Ladislava Hojného


Senomatská dřevěná barokní zvonice přišla o zvony během první a druhé světové války. Naštěstí se díky práci tehdejšího kronikáře dochoval podrobný popis prvních barokních zvonů.