Za spolupořadatele potvrdila dramaturgyně Tylova divadla v Rakovníku Alena Mutinská: „Bylo to jedno skvělé představení za druhým. Nádhera. Mám radost. Není proto divu, že porota nakonec do národní přehlídky doporučila hned tři představení.“

Slyšte tedy: Odborná porota 35. Wintrova Rakovníka se rozhodla do programu národní přehlídky Divadelní Děčín 2011 doporučit: Fe-érie o Kladně V.A.D. Kladno je humorná, jedinečná, ironická. Každý herec přináší do představení své vlastní upřímné sdělení.

Porotu zaujal rovněž Dandé DS Nová generace při DS TJ Sokol Lázně Toušeň. V plném hereckém nasazení odehraný příběh básníka Daniela D nabízí pohled na lásku a ideály vržené do konfrontace s komercí a bohatstvím. Zabodoval také Napoleon s rolničkami Divadýlka Na Dlani Mladá Boleslav, který je uváděn jako fantastická lidová veselohra. Důležitým inspiračním zdrojem veselohry byly lidové pohádky a jejich symbolismus. V konečném vyznění jsou tyto báchorky spíše parodovány než brány vážně.

I letos předvedlo během necelého týdne v Rakovníku devět divadelních souborů pestrou škálou divadelních žánrů a stylů.

Ke každé inscenaci se uskutečnil rozborový seminář vedený členy odborné poroty (Milan Schejbal, Kateřina Fixová, Pavel Purkrábek a Milan Strotzer).

Dodejme, že přehlídku organizačně zajišťuje Kulturní centrum Rakovník ve spolupráci s Divadelním spolkem Tyl, o. s., za finanční či věcné podpory Ministerstva kultury České republiky, Středočeského kraje a města Rakovníka.

VÝSLEDKY

Odborná porota XXXV. Wintrova Rakovníka se rozhodla udělit tato čestná uznání:

- Jiřímu Bendovi za roli Raula ve hře Markéty Bláhové/ Bidlasové Podzimní hra
- Daniele Toulcové za roli Kirsti Makonenové ve hře Benghta Ahlforse Popel a pálenka
- Milanu Zápotockému za roli Oberona ve hře Williama Shakespeara Sen noci svatojánské
- Janu Fanymu Fantovi za roli Klubka ve hře Williama Shakespeara Sen noci svatojánské
- Dominiku Koštovi za roli Píšťaly ve hře Williama Shakespeara Sen noci svatojánské
- Martinu Herrmannovi za roli Pianisty ve hře Radka Kotlaby Napoleon s rolničkami
- Jiřímu Filipovi za roli Napoleona ve hře Radka Kotlaby Napoleon s rolničkami.
- Máše Weigrichtové za herectví v inscenaci Jiřího Cinkeise Mlč. A když mluvíš nežvaň
- Vladimíru Šímovi za herectví v inscenaci Jiřího Cinkeise Mlč. A když mluvíš nežvaň
- Dušanu Müllerovi za režii pohybových akcí ve hře Pavla Fialy Dandé
- Fanymu a spol. za scénografické řešení hry Williama Shakespeara Sen noci svatojánské
- Radku Kotlabovi za režii hry Napoleon s rolničkami
- Divadélku Na Dlani Mladá Boleslav za inscenaci Napoleon s rolničkami

Odborná porota XXXV. Wintrova Rakovníka se rozhodla udělit tyto ceny:

- Jitce Kulhanové za roli Věry Malmgrenové ve hře Benghta Ahlforse Popel a pálenka
- Michaele Chrapové za roli Heleny ve hře Williama Shakespeara Sen noci svatojánské
- Oldřichu Randulovi za roli Krále ve hře Miroslava Horníčka Louka pro dva
- Luboši Malému za roli Mnicha ve hře Miroslava Horníčka Louka pro dva
- Halině Brošové za roli Královny ve hře Miroslava Horníčka Louka pro dva
- Martinu Weissovi za roli Matěje Poctivého ve hře Radka Kotlaby Napoleon s rolničkami
- Kazimíru Lupincovi za svébytnou dramaturgii inscenace Fe-érie o Kladně
- Filipu Müllerovi za režii a za roli Míry ve hře Pavla Fialy Dandé
- Kolektivu divadla V.A.D. Kladno za režii, scénu a návrh kostýmů v inscenaci Fe-érie o Kladně
- Kolektivu DS Nová generace při DS TJ Sokol Lázně Toušeň za inscenaci Pavla Fialy Dandé
- Divadlu V.A.D. Kladno za inscenaci Fe-érie o Kladně.

Odborná porota XXXV. Wintrova Rakovníka se rozhodla do programu národní přehlídky Divadelní Děčín 2011 doporučit tyto inscenace:

- Fe-érie o Kladně V.A.D. Kladno
- Dandé DS Nová generace při DS TJ Sokol Lázně Toušeň
- Napoleon s rolničkami Divadýlka Na Dlani Mladá Boleslav