Tolik praví pověst o původu Rakovníka z knihy Rakovnicko a Křivoklátsko v pověstech od Albína Fraňka a Jana Rennera. Kromě toho se v knize dozvíte také něco o Hané, či Nesuchyni. Jak to tenkrát bylo, si můžete snadno představit. Pomohou vám k tomu ilustrace od žáků Základní umělecké školy v Buštěhradě.

Právě kresby dětí daly knize neobyčejnou podobu. Každou pověst provází originální ilustrace. Začíná už malovaným začátečním písmenem. „Podařilo se vytvořit něco zcela nového, a to v dobrém slova smyslu," řekl při křtu knihy v Galerii Samson Cafeé za vydavatele Miloslav Klas z Chrášťan a vysvětlil, co vedlo k vydání knihy: „Ve světě i u nás je vše zmapováno, jak žil který král a podobně. Ale nikdo neví, jak žil který region. Většinou nikdo nemá motivaci, či spíše peníze, udržovat odkaz v regionu. Cítili jsme to jako dluh, který splácíme tím, že v reedicích vydáváme regionální knihy."

Podle něj je na Rakovnicku téměř vše kolem historie vydáno, jen pověsti chyběly. Ale čtenáři vydavateli v předešlých knihách vyčítali, že v nich nejsou obrázky.

„Jenže ty autoři před sto a více lety nenamalovali. Vydávání této literatury není vždy ekonomicky výhodné. Řešili jsme proto, kdo nám obrázky namaluje. Protože víme, že děti mají v sobě obrovský potenciál, dívají se na svět tak, jak my už to neumíme, namalovaly ilustrace ony," vysvětloval Klas. Vzniklo tak jedinečné dílo, kombinace nového pohledu na historii. Je to jakási dálnice do minulosti, která má šest proudů. Tři vedou tam a tři zpět.

„Rádi jsme se všemi na knize spolupracovali . Budeme se vždy těšit na další spolupráci," řekl Miloslav Klas.
Grafickou sazbu knihy dělala Dana Stolzová z Ústavu památkové péče střední Čechy. Oslovila Základní uměleckou školu v Buštěhradu, její žáky výtvarného oboru pod vedením akademické malířky Heleny Hruškové. „Děti si mohly vybrat jednotlivé úseky pověstí a malovat tak, co chtějí. Líbili se jim nejvíce vodníci a jezdci. Ty nejvíce kreslily," popisovala Helena Hrušková. Nápad ilustrovat knihu se jí i vedení školy moc líbil.

„Rádi se podobných akcí zúčastňujeme. Knihu jsme ještě neilustrovali. Jinak děláme různé výstavy, účastníme se soutěží. Pro školky jsme tvořili omalovánky v linorytech. Děti oceňují, když své práce někde vidí. Neradi děláme něco do šuplíku," dodala Helena Hrušková. Pověsti mladé výtvarníky zaujaly. Pracovali na nich všichni po celý minulý školní rok.

Pověsti z Křivoklátska a Rakovnicka kdysi sebral Muzejní spolek královského města Rakovníka. Nyní ji vydala firma Agroscience Chrášťany ve spolupráci s Muzejním spolkem a Muzeem T. G. M. Rakovník. Je k dispozici v pobočkách rakovnického muzea i na internetových stránkách.

Kresby z knih i ty, které se do ní nedostaly, jsou vystaveny v Galerii Samson Cafeé do 5. prosince. Výstavu doprovází tvořivý program pro školy i školky. Budou v něm přehrávat živé scény z pověstí, aby se děti inspirovaly k malování. K tomu budou pověsti poslouchat. „V roce 1993 místní nadšenci, učitelé rakovnické ZUŠ, členové dramatických kroužků a Divadelního spolku Tyl, udělali dramatizaci šesti pověstí," doplnila archeoložka Kateřina Blažková.