Pravé kouzlo Vánoc rozzářilo oči všem všem klientům Denního stacionáře Ráček ve chvílích, kdy společně slavili ty letošní Vánoce.
Všem bych nám popřála především to, abychom se tu zase za rok sešli ve stejném složení,“ popřála v úvodu svým chráněncům i kolegům ředitelka Ráčku Ilona Hrušková.


Nikdo z přítomných pak nezůstal bez pěkného dárečku.
Vzácnými hosty Vánoc v Ráčku byli i letos zástupci Tepelného zásobování Rakovník Jan Hladík a Aleš Hrnčál.
Tepelné zásobování sponzoruje neochvějně Ráček už od roku 2001. I letos přinesli Ráčku finanční podporu, a to ve výši 30 tisíc korun.
K Ráčku máme velice blízko, a tak je podporujeme. Věříme, že je budeme podporovat i nadále,“ uvedl ředitel Jan Hladík.


Peníze Ráčata použijí v příštím roce na nový projekt s názvem Tvořivost a inovace. „Což znamená, že budeme pokračovat nejen v inovaci prostředí kolem nás tady v Ráčku, ale že budeme nakupovat i materiál na nové pracovní techniky, kterými se chceme v příštím roce zabývat,“ upřesnila ještě Ilona Hrušková.
Všichni společně pak za poslechu koled poseděli o vánočně prostřeného stolu