Rabasova galerie v Rakovníku by proto ráda o něco více připomněla Rakovničanům tuto významnou osobnost.

Ředitel galerie a akademický malíř Václav Zoubek uvedl: „Chtěli bychom letos vydat vzpomínky jeho manželky a dětí. Bude se jednat o úspěšný reprint knihy, kterou jsme již jednou vydali a která byla tak rychle vyprodaná jako žádná jiná kniha před ní."

Původní text byl ovšem uložen v počítači, který byl kdysi ukraden rakovnickému tiskaři Lokšovi. „A tak se kniha bude dávat dohromady znovu. Mezitím jsme ale získali mnoho nových archiválií vztahujících se k Rabasovi včetně fotografií. Kniha se tedy dá ještě obohatit. A mohla by vypadat lépe," upozornil Václav Zoubek. Připomínáme, že Václav Rabas byl český malíř, který mezi prvními získal titul národního umělce. Byl členem Umělecké besedy, Spolku Mánes, spoluzakladatelem Sdružení českých umělců a grafiků Hollar a patřil mezi takzvané pátečníky, čili se velmi blízce poznal s Karlem Čapkem i jeho bratrem. Narodil se v Krušovicích jako syn podruhé oženěného mlynáře. Maturoval na rakovnické reálce v roce 1904. Byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Absolvoval všeobecnou část, ale pak studium přerušil.
Svá studia dokončil u Maxe Švabinského, pod jehož vedením pracoval od roku 1911. Vyjel do severní Itálie a do Paříže, ovšem domek si postavil v rodných Krušovicích, v nichž se také oženil.

„Plánujeme také výstavu členů Umělecké besedy někdy na počátku dvacátého století, což je málo frekventované. Lidé tato díla ve vztahu k Rabasovi téměř neznají. Uvažujeme také o výstavě děl raného Rabase. To by byla dřina dát dohromady, ale současně by to bylo velice zajímavé. Protože nikdo pořádně neví, že nežli vznikly první typicky Rabasovské obrazy, tak mu bylo padesát. Padesát let dělal prakticky něco jiného…," upozornil Václav Zoubek.

Připomněl také, že Rabas a Umělecká beseda tvořili po léta pevnou vazbu. „A nám se daří dělat v Rakovníku pravidelné výstavy toho, jak vypadá aktuálně tvorba Umělecká besedy. Vždy se vernisáže spojily s tím, že členové Umělecké besedy jeli do Krušovic a na hřbitov k hrobu," konstatoval Václav Zoubek.
Z

cela aktuálně se Rabasova galerie raduje z nově získaného obrazu Václava Rabase s názvem Poddžbánská krajina z roku 1930. „Jedná se o jeden z mála obrazů, kterým Rabas říkal kanafas. Je typický pruhováním krajiny, modelací krajiny. Prostě nádhera. Podařilo se nám ho zakoupit od Rabasovy vnučky a jsme moc rádi," dodal Zoubek.