eho záběr je stále široký. Na výstavě si prohlédnete vázy, keramické objekty, obrázky. Fotografie představují velké plastiky v různých částech našeho okresu i po celé republice. Například každý Rakovničan si určitě vybaví plastiku ve vestibulu rakovnického kulturního centra. Vytvořil ji s akademickým malířem Václavem Zoubkem.

A každý Rakovničan také snad pozná „rakovský" punc keramiky Václava Vágnera. Jinak by to snad ani nešlo, protože Václav Vágner prožil velkou část svého profesního života 
v Rakovnických keramických závodech. Odtud na něj nezapomněli jeho bývalí kolegové a přišli se kromě rodiny a přátel podívat na vernisáž. Ta se nejprve odehrála 
v kavárně muzea. O úvod se s potěšením postaral emeritní ředitel Muzea T. G. M. v Rakovníku a dlouholetý přítel Václava Vágnera František Povolný: „Talent Václava Vágnera rozpoznal už profesor rakovnického gymnázia Václav Matějka. Druhým člověkem, který ho ovlivnil na celý život, byla Marie Votoupalová, která vedla výtvarný kroužek na druhé základní škole. Václava také připravila na přijímací zkoušky na keramickou školu do Karlových Varů."

Václav Vágner studoval na Střední keramické škole v Karlových Varech obor výtvarné zpracování porcelánu. Tam ho ovlivnil profesor Strnad a Květenský. Po skončení školy nastoupil do Rakovnických keramických závodů do Šamotky. Tady vytvářel formy. Formy ho ovlivnily na celý život a používá je dodnes. V Šamotce pracovala tehdy celá řada předních keramiků. Od nich přebíral zkušenosti.

„K tomu, aby keramik tvořil, potřebuje pece, proto Václav zůstává v Šamotce. Založil tu svazácký kroužek. Členové vystavovali pod „značkou" neprofesionální výtvarníci," pokračoval Povolný.

Dnes se věnuje samostatné tvorbě. Protože ho už na střední škole ovlivnily hlavně reliéfy profesorů Strnada a Květenského, nejraději dělá vázy a reliéfy. Jejich techniku převzal, naučil se ji a používá ji od školních let až do dneška, i když už ve vlastním stylu.

Kromě toho tvoří užitkovou i ozdobnou keramiku. Z ozdobné hlavně reliéfy a skulptury. Z užitkové mísy, vázy, na zakázku reklamní předměty s vlastním potiskem, například mísy, hrnky, korbely.

Podílel se v roce 2012 na rekonstrukci Obecního domu, kde jsou obklady a dlažby z Rakovnických keramických závodů. Václav Vágner vytvořil repliky historických obkladaček, tak aby přesně zapadly do prostoru a nikdo nepoznal, že jsou nové.

„Za tím jsou desítky let práce s hlínou, šamotem i barvou, protože když Václav dostane barvu, tak ji míchá, pálí a zase míchá," podotkl František Povolný.

Keramika Václava Vágnera se dostala i do světa. Jeden z jeho kousků dostal Bill Clinton jako dárek při návštěvě naší republiky.

Na závěr vernisáže keramik kromě jiného poděkoval Rakovnickým keramickým závodům za možnost tvořit tam.

„Děkuji vedení muzea, že se tu mohla výstava uskutečnit. Rovněž děkuji manželce za podporu, i všem, kteří přišli. Myslím, že vás svojí tvorbou moc nepřekvapím, ale doufám, že vás také nezklamu," uzavřel Václav Vágner.

Výstava jeho keramiky 
potrvá v lánském muzeu 
do 8. května. Některé exponáty jsou na prodej.