Za pořadatele uvedla Marie Círová: „Porota ve složení Martina Polanová, Sylva Wilhelmová, Martin Kukla, Mirka Donátová a Alena Holá ohodnotila celkem osmačtyřicet vystoupení, ve kterých se představilo celkem padesát dětí."

V první kategorii zvítězili: Anička Čermáková, David Fišer, Jiří Mikeš.

Ve druhé: Anička Stehlíková, Václav Hamouz, Michalka Holá.

Ve třetí: Helena Mikešová, Kristýna Polcarová, Andrea Mihálová.

Ve čtvrté: Anežka Čadková, Karel Peterka, Kateřina Roubalová.

V páté (dua): Míša Chudáčková a Anežka Čadková.

„Poděkování patří také všem, kteří doprovázeli děti na hudební nástroje a i Městu Rakovník," dodala Marie Círová.