Tylovo divadlo v Rakovníku nabídlo své prostory regionální konferenci.


„Snažili jsme se pozvat hosty, kteří byli u zrodu manželského rodinného poradenství v České republice a dodneška provázejí jeho vývoj,“ upozornila za pořadatele ředitelka Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Rakovníku Marcela Škábová. Ve foyeru Tylova divadla tak postupně usedla doktorka Geraldina Palovčíková, která byla na samém začátku legislativního rámce, dle kterého byly, před mnoha let, tehdy ještě předmanželské a manželské poradny zřizovány. V roce 1969 se rozhodlo o tom, že se budou tato pracoviště postupně budovat nejdříve v krajích a po tom i v okresních městech. Zbudovala se tak síť poraden po celé tehdejší Československé republice.

„Paní doktorka situaci monitorovala nejprve ze Slovenska, později přešla do Čech. Takže má pro nás jistě zajímavé srovnání, jak probíhal vývoj na Slovensku s tím, co pak potkalo jí osobně v poradenských kruzích v České republice,“ doplnila Marcela Škábová. Dalším referujícím byl mimo jiné také doktor Jiří Tošner, což je člověk, který dlouhá léta působil v pražské Poradně pro rodinu a mezilidské vztahy ve Spytihněvově ulici, a který jednu dobu působil na ministerstvu práce a sociálních věcí na odboru rodiny, a v současné době pracuje v Občanském sdružení Hestia.

Dalším referujícím pak byla Vladimíra Šťastná, což je dlouholetá pracovnice v Poradně Praha – západ, Praha – východ. „Ona ji vlastně zakládala a po celou dobu zde působí. Takže jsme se vlastně snažili, aby toto téma bylo uchopeno z různých úhlů včetně našeho zážitku, jako pracovníků poraden,“ ještě doplnila Marcela Škábová. Na akci byly pozvány i ostatní poradny ze Středočeského kraje, aby v Rakovníku reprezentovaly svá pracoviště. Návštěvníci Tylova divadla tak mohli také vidět fotografie a informační materiály jednotlivých poradenských pracovišť Středočeského kraje. Zřizovatele na konferenci zastupovali Radim Gabriel, vedoucí odboru sociálních služeb Krajského úřadu Středočeského kraje, a starosta města Rakovníka Zdeněk Nejdl.

„Jsem moc rád, že jsme jako město mohli přispět k tomu, aby se tato přínosná konference v Rakovníku konala. Určitě si zasloužíte naši podporu,“ řekl Zdeněk Nejdl. Radim Gabriel na toto téma mimo jiné konstatoval: „Za zřizovatele vám mohu říci, že si vážíme práce poraden a hledáme možnosti, jak společnými silami posunout poradenství ještě dále, tak aby byli jejich klienti stále spokojeni. Rád bych vám poděkoval za vaši práci.“
Více informací o práci rakovnické poradny i nově zřízeného Intervenčního centra vám přineseme v Rakovnickém deníku v průběhu příštího týdne.