První zmínka o masopustní tancovačce byla v kronice obce Rynholec nalezena dne 4. března 1924. Rynholeckým se podařilo na přerušenou tradici masopustních průvodů navázat už v loňském roce. Marie Šípková, místostarostka a členka kulturní komise, konstatovala: „Účast na loňském masopustu byla mimořádně velká, bylo krásné počasí a mnoho masek. Vyšli jsme od obecního úřadu a prošli zhruba polovinou obce za doprovodu harmonikáře a kytaristy. Letos projdeme druhou polovinou obce.“

I letos byla účast masek více než hojná. Účastníci průvodu byli ochotně obdarováváni občany tradičním občerstvením a pitím.  „Zároveň jsme zavedli tradici vysazování masopustního stromu. Kostýmy jsme si vyráběli svépomocí,“ dodala Marie Šípková. A byly zajímavé. Mezi ty nejoriginálnější patřily masky ptáků, které si na sebe vzali hosté rynholeckého Masopustu Tomáš Kratochvíl a Jan Čtvrtník: „Je to původně divadelní kostým – rituální oblek aztéckých šamanů z produkce Zuzany Hilské Novákové.“

Průvod odstartoval starosta Jaromír Dyntar slovy: „Rád bych poděkoval všem, kteří se zasloužili o přípravu dnešní akce a všem přeji hezký zážitek a zábavu.“ A jeden z přihlížejících občanů Vladimír Novák dodal: „Tady u nás se stále něco pěkného děje. Ještě dnes třeba vzpomínáme na srpnovou Soutěž netradičních plavidel, která se uskutečnila na místním rybníce. Organizace se tehdy také ujala Kulturní komise Obecního úřadu společně se Sdružením dobrovolných hasičů Rynholec.“

Dodejme, že se v létě za hojné účasti diváků na startu sešlo sedm posádek. A v závěru nechyběla velká námořní bitva… A masopust? Ten nemohl skončit jinak, nežli posezením v sokolovně s muzikou.
Tak zase za rok!