Slavení svátku bylo provázeno zvyklostí, kdy z kostela vychází liturgický průvod, v němž je nesena Svátost oltářní a na čtyřech určených místech se konají krátké pobožnosti. Kromě obvyklé slavnosti proběhlo 1. svaté přijímání biřmovaných pěti děvčátek a jednoho chlapce.

Jana Jirásková